Universitat de Barcelona

Màster en Recerca en Empresa

Organització i metodologia docent

La metodologia d'aprenentatge del màster es basa en classes presencials i es requereix l'assistència dels estudiants. Tot i que es considera un màster a temps complet es pot sol·licitar de realitzar a temps parcial en dos anys acadèmics.

El màster de Recerca en Empresa consta de 60 crèdits. Durant el primer i segon semestres, els alumnes estudien una sèrie de matèries obligatòries (15 crèdits), que inclou ‘Mètodes Quantitatius per a la Recerca en Direcció d’Empreses’ i ‘Fonaments Metodològics de Recerca en Direcció d’Empreses’ i han de triar les assignatures optatives (30 crèdits) per tal d’especialitzar-se en àrees d'interès per a la professió o la recerca futures. Les àrees que s'ofereixen són les següents:

  • Estratègia i Emprenedoria
  • Tecnologia i Direcció d’Operacions
  • Comptabilitat
  • Finances
  • Màrqueting
  • Direcció General

Finalment, durant el segon semestre, els estudiants han de fer el Treball Final de Màster (TFM) sobre un tema que sigui del seu interès, en base als conceptes i mètodes adquirits durant el programa (15 crèdits).

Comparteix-ho: