Universitat de Barcelona

Màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació

Organització i metodologia docent

El màster en Sociologia: Transformacions socials i Innovació consta de 90 crèdits, que s'estructuren en tres semestres (un curs i mig). Els estudiants han de cursar 45 crèdits obligatoris (entre els quals s'inclou el treball final de màster de 20 crèdits) i 45 crèdits d'optatives.

Els estudiants que no provinguin d'estudis de sociologia s'han de cursar 5 crèdits de complements de formació addicionals.

Durant els dos primers semestres es preveu cursar 25 crèdits obligatoris repartits en cinc assignatures, i 40 crèdits optatius.

Durant el tercer semestre els estudiants han d'escollir entre l'assignatura de Pràctiques Professionals o Seminari Avançat (en la qual hi ha d'haver un grup d'almenys 5 persones perquè s'imparteixi) ambdues de 5 crèdits, a més del Treball Final de Màster (TFM de 20 crèdits).

Les classes es duen a terme de dilluns a divendres, a les tardes, de 15:00 a 21:00 hores. Aquest horari correspon als dos primers semestres, sent molt més flexible per al tercer.

Les sessions combinen classes magistrals, debats participatius, seminaris, taules rodones, tallers pràctics, conferències de professorat convidat d'altres universitats espanyoles o estrangeres, a més del treball tutoritzat autònom de l'estudiant.

El màster participa de la iniciativa ISDUB (International Sociological Debats. Universitat de Barcelona), que és un espai de reflexió i debat a partir dels treballs de recerca que presenten, al llarg del curs, 06:00 destacats ponents i investigadors de prestigi internacional, en el context de projectes i vies d'investigació en els quals cooperen els grups de recerca de la UB, que organitzen el seminari. El màster compta amb el suport i implicació d'aquests grups de recerca consolidats, dins del departament de Sociologia, a la Facultat d'Economia i Empresa, de la Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho: