Universitat de Barcelona

Màster d'Economia Laboral / Labour Economics

Presentació

 

El màster interuniversitari d'Economia Laboral pretén respondre a la creixent demanda d'analistes i investigadors que tinguin un domini sòlid de les teories, els mètodes i les eines quantitatives que permeten estudiar els diferents vessants del mercat de treball (oferta, demanda, fixació de salaris i taxa d’atur) així com entendre el disseny de les polítiques econòmiques i socials orientades a millorar el benestar de la societat i estudiar-ne l'impactes per millorar-ne el funcionament.
Aquest nou programa de màster ofereix la formació teòrica i les eines quantitatives per estudiar els mercats de treball, entendre'n les dinàmiques i analitzar les polítiques que n'afecten el funcionament. Fruit de la col·laboració de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona, el màster d'Economia Laboral representa l'alternativa que estàs buscant si tens interès a formar-te com a especialista en l'anàlisi dels mercats laborals. Els docents implicats en el màster són investigadors experts i reconeguts internacionalment, que t'aproparan a la frontera de la recerca així com a la pràctica de l'anàlisi aplicada dels mercats laborals. El màster d'Economia Laboral es dirigeix a titulats en Economia o disciplines relacionades, i s'imparteix integralment en anglès, atès que té una orientació marcadament internacional. Aquest programa de màster és un bon punt de partida per incorporar-te com a professional en institucions públiques i privades, tant internacionals com locals, que analitzen fenòmens relacionats amb els mercats del treball, així com en departaments de recursos humans de grans empreses multinacionals. També pot constituir la porta d'entrada a la recerca mitjançant els estudis de doctorat.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Girona
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022.
CoordinacióANTONIO DI PAOLO
Comparteix-ho: