Pràcticum I

El pràcticum I té l’assignació de 18 crèdits es realitza al segon semestre del segon curs. Es tracta d’una assignatura de presa de contacte, d’anàlisi i d’aprofundiment de la realitat escolar d’educació infantil. Comprèn:

- L’observació: té la finalitat de l’anàlisi global del centre, valorant la seva relació amb l’entorn i l’aplicació del seu projecte educatiu.
- La intervenció tutelada: observació participant i intervenció amb la supervisió dels tutors/es.

Es desenvolupa en dos escenaris:

A l’escola, l’alumnat estarà assignat a un mestre/a tutor/a amb qui romandrà durant tot l’horari lectiu juntament amb els nens i nenes.
A la Universitat, tindrà un tutor/a que s’encarregarà d’organitzar i vetllar tot el procés de l’assignatura.

L'alumnat ha de tenir en compte que:

Les escoles d'aquest pràcticum es troben ubicades a la ciutat de Barcelona.
L’horari d’estada a l’escola, és de 6 hores diàries i serà el corresponent a l’horari del centre triat.
No es podrà repetir escola al llarg de les diferents assignatures de la matèria Pràctiques.(PI-PII)
No es pot fer pràctiques i estar treballant amb horari coincident.
No es recomanable fer les pràctiques en una escola on l’estudiant tingui lligams familiars amb algun membre del centre

Pla docent

Curs 2023-2024   

prevista a finals de novembre de 2023. 

  • MATÍ: Lloc i horari, a concretar. 
  • TARDA I DOBLE ITINERARI. 

 

 

Les escoles són proposades per la Facultat d'Educació, a partir d’una relació de centres acreditats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'elecció d'escola es fa entrant a l’aplicació Practiques Externes (GIPE) que es troba al vostre Món UB.

L'assignació d'escola es farà seguint els criteris següents

Nota mitjana de l’expedient
Nombre de crèdits superats, en cas d’empat

La Facultat es responsabilitza de no deixar cap alumne sense escola per fer les pràctiques. En cas de qualsevol incidència una vegada acabat el procés es reassignen els alumnes implicats d’acord amb les places disponibles.

 

Procediment:  Curs 2022-2023

10 i 11 DE GENER: Us heu de preinscriure a l’aplicació del  GIPE en la convocatòria grau de Mestre d’Educació Infantil o Doble itinerari.

17 DE GENER: Límit de presentació de sol·licituds d'horari especial al moodle "Espai Informatiu Alumnat Pràcticum I - Educació Infantil -2022/23", al lloc habilitat com a lliurament de tasca. No s’accepten sol·licituds ni per correu electrònic ni fora de termini.

A PARTIR DEL 26 DE GENER: Consulta de les escoles disponibles de 3-6. Podràs consultar a l'aplicació totes les escoles disponibles per aquest pràcticum.

DEL 26 AL 30 DE GENER: Preselecció i tria d’escoles. Has de fer una relació per ordre de preferència d'un mínim de 5 escoles, i quan ho tinguis fet recorda de confirmar la teva preselecció dins del termini. S'escull l'escola de 3-6; l'escola bressol (totes de la xarxa d'Escoles Bressol Municipals de l'Ajuntament de BCN) l'adjudica la comissió.

31 DE GENER: Assignació provisional d’escoles 3-6. Vegeu GIPE ( 14hores ).

1 i 2  DE FEBRER: Presentació de les sol·licituds d’incidències al moodle Espai Informatiu Alumnat Pràcticum I - Educació Infantil - Curs 2022/23, al lloc habilitat com a tasca “incidència-assignació”. Cal enviar el formulari omplert amb totes les dades. No s’acceptaran sol·licituds ni per correu electrònic ni fora de termini.

22 DE FEBRER: Assignació definitiva d’escoles 3-6; 0-3; i tutors/es. Vegeu GIPE (14h.)

1 DE MARÇ (doble) i el 3 DE MARÇ (infantil): primera tutoria.

6 DE MARÇ : primer dia d’escola per a tothom.

Curs 2023-2024

Estada al centre

L'estada al centre és de 6 hores diàries (9 a 13 i de 15 a 17).

1r torn: del 26 de febrer al 21 de març de 2024 (de dilluns a dijous matí i tarda).
En cas d’horari especial s’allarga del 02 al 04 d’abril de 2024.

2a torn: del 8 d'abril al 02 de maig de 2024 (de dilluns a dijous matí i tarda).
En cas d’horari especial s’allarga fins del 6 al 9 de maig de 2024.

Tutories

Les tutories a la facultat, d'assistència obligatòria, són sempre en divendres del 23 de febrer fins el 17 de maig de 2024.

Horari tutories Horari: 08:30h a 10:30h.

Comparteix-ho: