Pràctiques d'Implicació (PEX)

És una assignatura de 4t curs, anual, presencial i obligatòria de 18 ECTS. Pretén la immersió de l’estudiant a una organització. Comporta la realització de pràctiques en una organització i l’assistència als seminaris de pràctica reflexiva.

Es recomana que l’alumnat, per poder realitzar les Pràctiques d’Implicació, hagi superat els 12 crèdits de les assignatures de:

    - Professionalització i Sortides Laborals I (PSL I) 

    - Professionalització i Sortides Laborals II (PSL II).

Presentació Pràcticum Grau Pedagogia - Curs 2023-2024 

Calendari 2023-2024 

Passos a seguir per a tot l'alumnat que hagi de cursar l'assignatura Pràctiques d'Implicació, indistintament de modalitat de plaça (oferta general, autoassignada o d'empreneduria) :
 

Procediment i Calendari per a tots els estudiants: (inclòs el que demanin plaça autoassignada i d'emprenedoria)

 • Emplenar el formulari inicial orientatiu i l'avaluació de competències. Fins al 24 de març de 2023
 • Entrar a MónUB - GIPE - El meu CV: Fins al 24 de març de 2023
  - omplir les dades personals i
  - penjar el CV(màxim una pàgina) aquest ha de contenir una fotografia, s'ha d'acreditar el nivell de llengües segons el Marc Europeu i disponibilitat de vehicle 
   
 • Preinscripció GIPE -  26 de maig de 2023
 • Matrícula – Automatrícula en el període que correspongui de matrícula - consulta dates

 

Les pràctiques no començaran fins que el vostre tutor/a de Facultat no us convoqui a una primera reunió.

Són les places que ofereix la coordinació a l'alumnat 

Procediment addicional per escollir centre de pràctiques Oferta General

 • Preselecció de Centre de Pràctiques GIPE - oferta general – del 12 al 16 de juny de 2023  (no es necessari si tens aprovada per la coordinació una plaça autoassignada, d'emprenedoria o reconeguda)
 • Publicació Centre Assignat GIPE – 26 de juny de 2023
 • Matrícula – Automatrícula en el període que correspongui de matrícula consulta dates

És una plaça que el mateix estudiant proposa en una organització. És una mesura excepcional i no es pot demanar una plaça autoassignada en un centre que ja estigui en el llistat de centres d'oferta general de l'Oficina del Pràcticum.

Demanar una plaça autoassignada representa prioritzar aquesta plaça sobre la possibilitat d'una primera opció en un centre ofert per la UB, ja que no es poden presentar les dues opcions alhora.

L’alumnat és el responsable de facilitar el procés de gestió de la plaça i l'exclou de presentar-se en la modalitat d'oferta general.
 

Procediment addicional  - per poder presentar una oferta de plaça autoassignada és també necessari:

Termini:  de l'1 al 19 de maig de 2023

Resolució:   9 de juny de 2023  la coordinació avisarà per correu electrònic

 

 • L’alumne NO ha de fer preselecció a GIPE si la coordinació li ha acceptat la plaça, en aquest cas des de Secretaria s’assignarà automàticament la plaça.
 • Matrícula – Automatrícula en el període que correspongui de matrícula - consulta dates

Les pràctiques no començaran fins que el vostre tutor/a de Facultat no us convoqui a una primera reunió.

Quins criteris es tenen en consideració per valorar l'adequació d'una plaça autoassignada?

La coordinació del Pràcticum de Pedagogia té els següents criteris per valorar l'acceptació de places autoassignades de l'alumnat que així ho sol·liciti:

· Seguir el procediment definit anteriorment

· Grau d'adequació del centre per realitzar les pràctiques de l'ensenyament de Pedagogia

· Grau de coherència i consistència del pla de treball a desenvolupar per l'alumne/a

En cas favorable es formalitza el procés. En cas desfavorable, l'alumne s'incorpora automàticament al procés d'oferta general de pràctiques.

Són pràctiques autogestionades amb el seguiment i suport d’un tutor/a de la UB, a partir de la posada en marxa del projecte d’emprenedoria dissenyat a PSL II.

Procediment addicional 

En finalitzar el curs de l'assignatura de PSL II, cal que els estudiants tinguin el vistiplau del seu tutor conforme la maduresa del projecte i la viabilitat d'aquest.

 • Entregar l'informe amb el vistiplau dels seus tutors/es de PSL II a la Coordinació de Pràcticum de Pedagogia practicumpdg@ub.edu -  de l'1 al 19 de maig de 2023
 • L’alumne NO ha de fer preselecció a GIPE - Des de Secretaria s’assignarà automàticament la plaça.
 • Matrícula – Automatrícula en el període que correspongui de matrícula - consulta dates

Reconèixer l’experiència laboral equivalent a l’aprenentatge que pot fer l’alumnat en una organització de pràctiques. S’ha d’acreditar un mínim de 2 anys o 450 hores d’experiència fent tasques concretes de pedagog/a

Procediment

Enviar en un sol arxiu a l’atenció de Jordi Méndez Ulrich - jordi.mendez@ub.edu de l'equip de Coordinació de Pràctiques, la següent documentació:

 • Evidències (mínim 2 anys d'experiència o equivalent a 450 hores d'experiència professional, duent a terme tasques concretes d'una pedagoga/pedagog).
 • Constància de cotitzacions de la Seguretat Social i
 • Constància de l'empresa en el desenvolupament de tasques i funcions
 • Altres documents que es considerin, encara que no hi hagi contracte laboral

 

Terminis: 

Primer període: del 6 al 10 de març 2023 - Resolució 17 de març 2023

Segon període: de l'1 al 19 de maig 2023 - Resolució 9 de juny de 2023

 
La Coordinació comunicarà la resolució favorable o desfavorable a l'alumnat per correu electrònic

En el cas de ser favorable, formalitzar la sol·licitud formal accedint a l'aplicació de reconeixement de crèdits, pagar la taxa corresponent i adjuntar la mateixa documentació entregada a la coordinació així com el correu favorable rebut.

L’alumne NO ha de fer preselecció a GIPE

L’assignatura s’ha de matricular com a reconeguda en el període establert per automatrícula

 • Aplicació GIPE

 

El GIPE és l'aplicació de pràctiques externes de la UB per gestionar la oferta de places, preinscripció, preselecció i assignació de centres de pràctiques als estudiants.

Per poder seguir el procés de Preinscripció i Preselecció de centre de pràctiques, teniu aquests dos documents com a guia del procediment:

Guia GIPE Preinscripció alumnes

Guia GIPE Preselecció centre de pràctiques

 

 • Àmbits de Pràctiques

 

Educació Formal

Imparteix programes reglats: Escoles Bressol, CEIP, IES, CFP, EFPA, Universitat...
Dona suport a l'educació formal: EAP, Gabinets Psicopedagògics, Camps d'Aprenentatge, CRP, ICE...
Imparteix programes reglats específics: Centres d'Educació Especial, Centre de Música, Escola d'Arts...

Social

Promou la integració sociolaboral
Potència la cohesió social
Promou el benestar de la persona

Empresa

Gestió de persones
Gestió cultural
Elaboració de recursos educatius/formatius

 

Comparteix-ho: