Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius

La formació que ofereix el Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius és de caràcter instrumental i pràctic, amb la finalitat d'aportar noves eines i estratègies orientades a preparar a professionals de l'educació per a liderar i dirigir centres educatius de diferent tipologia.

 La intenció és desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de la funció directiva en un marc complex com són les organitzacions educatives. Per això, com a part d'una formació integral de les i dels estudiants, s'incorpora un període de pràctiques obligatòries d'immersió en aquesta mena de contextos laborals (5 ECTS) a desenvolupar-se durant el segon semestre del curs.

Es pretén que, en aquest acostament a un context real de treball, es coneguin de primera mà elements fonamentals associats a l'acció directiva en les institucions educatives actuals com són el respecte als drets humans, l'impuls dels valors democràtics, el compromís ètic, l'equitat, la no discriminació i la importància de garantir la igualtat de gènere tant en contextos formals com no formals.

Existeix la possibilitat de convalidació dels crèdits corresponents al Pràcticum (5 ECTS) acreditant documentalment el desenvolupament de funcions directament vinculades a la direcció d'institucions educatives i afins, durant un període igual o superior a 200 hores.

Comparteix-ho: