Mobilitat nacional

Per tal de millorar la qualitat de l'educació i en benefici dels estudiants, les universitats espanyoles estableixen sistemes que afavoreixen la mobilitat dels estudiants promocionant el desenvolupament de programes d'intercanvi. 

 

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles).  Mitjançant aquest programa, els estudiants d'universitats espanyoles poden realitzar part dels seus estudis en qualsevol de les altres universitats espanyoles amb les que el seu centre tingui establert conveni, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

Termini i lloc de presentació de la sol·licitud: del 12 de febrer al 4 de març de 2021 

 

En aquest enllaç podeu consultar el detall de la convocatòria

Resolució: 14 d'abril

Renúncies i reclamacions: data límit 4 de maig (enviar el formulari a l'adreça de correu electrònic ccastro@ub.edu)

 

Si us han assignat una plaça SICUE , haureu de fer un acord acadèmic.

L’acord acadèmic és el contracte d’estudis on constaran les assignatures que cursareu a la universitat de destí i les assignatures que se us convalidaran a la UB .

A l’acord acadèmic queda reflectida la correspondència de les assignatures de la UB amb les de la universitat de destí (no cal que siguin del mateix curs). 

El termini de presentació de l'acord acadèmic a la secretaria de la Facultat  serà l'1 de juny, prèviament haurà de tenir el vist i plau del cap d'estudis.

 

Només aplicable als graus de: Treball Social, Mestre d'Educació Primària, Educació Social, Mestre d'Educació Infantil 

 

Quan has de fer l'automatrícula?

 L'automatrícula romandrà oberta ininterrompudament des de les 10,00 hores del  30 de juliol fins a les 23,00 hores del 2 de setembre de 2021,

 

Per tal d’estar autoritzat/ada a fer aquesta automatrícula, és necessari que hagis lliurat l'acord acadèmic a  la Secretaria d'Estudiants i Docència (Cristina Castro,  ccastro@ub.edu) . 

On: MonUB (automatrícula) 

Quines assignatures has de matricular?

Has de matricular-te de tot el curs amb les particularitats següents:

Les assignatures de la UB que surten detallades a l'acord acadèmic les has de matricular obligatòriament  al grup “SE”, que és un grup fictici creat expressament per a vosaltres, atès que per estar en un programa de mobilitat, no cal escollir ni ocupar plaça en els grups habituals de docència M1, M2, T1, etc...

 

De la resta d’assignatures que cursaràs a la UB durant el segon semestre, hauràs d’escollir entre els grups habituals que s’ofereixen a l’automatrícula: M1, M2, T1, etc... 

 

 

Quan has de fer l'automatrícula?

El dia que tingueu assignat per la Secretaria d'Estudiants i Docència

On:  MonUB (automatrícula) 

 

Quines assignatures has de matricular?

Com marxes al segon semestre, encara no tindràs concretat l'acord acadèmic del programa de mobilitat .

El dia de l'automatrícula hauràs de matricular-te de les assignatures de tot el curs (siguin de mobilitat o no), escollint entre els grups habituals que s’ofereixen a l’automatrícula: M1, 1A, T1, 9A, etc..

Posteriorment, des de la Secretaria i d’acord amb el teu acord acadèmic, diferenciarem  dins de la teva matrícula les assignatures que cursaràs al programa de mobilitat internacional.

 

.

Només aplicable als graus de: Treball Social, Mestre d'Educació Primària, Educació Social, Mestre d'Educació Infantil

 

Quan has de fer l'automatrícula?

L'automatrícula romandrà oberta ininterrompudament des de les 10,00 hores del  30 de juliol fins a les 23,00 hores del 2 de setembre de 2021,.

Per tal d’estar autoritzat/ada a fer aquesta automatrícula, és necessari que hagis lliurat l'acod acadèmic a la Secretaria d'Estudiants i Docència (Cristina Castro, ccastro@ub.edu)

On:  MonUB (automatrícula) 

Quines assignatures has de matricular?

Has de matricular-te de les assignatures de tot el curs.

Les assignatures de la UB que surten a l'acord acadèmicles has de matricular  obligatòriament al grup “SE”, que és un grup fictici creat expressament per a vosaltres, atès que per estar en un programa de mobilitat, no cal escollir ni ocupar plaça en els grups habituals de docència M1, M2, T1, etc...

Si et matricules excepcionalment d’alguna assignatura que no està inclosa en el programa de mobilitat (en alguns casos per exemple, el TFG)  hauràs d’escollir entre els grups habituals que s’ofereixen a l’automatrícula: M1, M2, T1, etc...

Contacte:

Cristina Castro

Secretaria d'Estudiants i Docència 

Facultat d'Educació 

Telèfon: 93 403 51 18

Correu electrònic: ccastro@ub.edu

Comparteix-ho: