Mobilitat nacional

Per tal de millorar la qualitat de l'educació i en benefici dels estudiants, les universitats espanyoles estableixen sistemes que afavoreixen la mobilitat dels estudiants promocionant el desenvolupament de programes d'intercanvi. 

 

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles).  Mitjançant aquest programa, els estudiants d'universitats espanyoles poden realitzar part dels seus estudis en qualsevol de les altres universitats espanyoles amb les que el seu centre tingui establert conveni, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

 

Termini i lloc de presentació de la sol·licitud: del 13 de febrer al 27 de febrer de 2023 

 

En aquest enllaç podeu consultar el detall de la convocatòria

Resolució: La resolució provisional es publicarà el 3 d'abril

Renúncies i reclamacions: data límit 20 d'abril (enviar el formulari a l'adreça de correu electrònic (ccastro@ub.edu)

 

Si us han assignat una plaça SICUE, haureu de fer un acord acadèmic.

L’acord acadèmic és el contracte d’estudis on constaran les assignatures que cursareu a la universitat de destí i les assignatures que se us convalidaran a la UB.

A l’acord acadèmic queda reflectida la correspondència de les assignatures de la UB amb les de la universitat de destí (no cal que siguin del mateix curs). 

El termini de presentació de l'acord acadèmic a la secretaria de la Facultat serà l'1 de juny, prèviament haurà de tenir el vist i plau del cap d'estudis.

 

Grau de Mestre d'Educació Infantil: 

  • L'alumnat que tinguin reconeguda l'assignatura de Pràctiques I per haver cursat el Cicle Formatiu Tècnic Superior en Educació Infantil, no podran cursar l'assignatura de Pràctiques II dintre del programa de mobilitat SICUE.

 

Grau de Mestre d'Educació Primària:

  • No es podrà cursar l'assignatura de pràctiques II dintre del programa de mobilitat SICUE.


 

Contacte:

Cristina Castro

Secretaria d'Estudiants i Docència 

Facultat d'Educació 

Telèfon: 93 403 51 18

Correu electrònic: ccastro@ub.edu

Comparteix-ho: