Mobilitat nacional

Per tal de millorar la qualitat de l'educació i en benefici dels estudiants, les universitats espanyoles estableixen sistemes que afavoreixen la mobilitat dels estudiants promocionant el desenvolupament de programes d'intercanvi. 

Programes d’Intercanvi 

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles).  Mitjançant aquest programa, els estudiants d'universitats espanyoles poden realitzar part dels seus estudis en qualsevol de les altres universitats espanyoles amb les que el seu centre tingui establert conveni, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

Convocatòria SICUE 2018-19

Resolució de la mobilitat SICUE per al curs 2018-2019

Informació general: alumnat de la UB amb plaça SICUE 2018-19

Si us han assignat una plaça SICUE, podeu començar a fer l'acord acadèmic.

L’acord acadèmic és el contracte d’estudis on constaran les assignatures que cursareu a la universitat de destí i les assignatures que se us convalidaran a la UB .

L’acord acadèmic l’heu de fer buscant la correspondència de les assignatures de la UB amb les de la universitat de destí (no cal que siguin del mateix curs). Un cop el tingueu, haureu de portar-li la vostra proposta al/a la cap d’estudis del vostre grau.

El termini per lliurar a la Secretaria l’acord acadèmic és el següent:

  • Alumnat que marxa només el 1er semestre.......15 de juny
  • Alumnat que marxa només el 2on semestre......30 de novembre
  • Alumnat que marxa tot el curs............................15 de juny

 

Un cop el/la cap d’estudis us doni el vist i plau, l’heu de signar i lliurar-lo a la Secretaria dins del termini establert. Nosaltres ens encarregarem de les signatures dels càrrecs acadèmics (cap d’estudis i degana) i d’enviar-lo a la universitat de destí.

Finalment, per a formalitzar l'automatrícula del curs 2018-19,  l'alumnat admès a un programa de mobilitat nacional SICUE, heu de consultar a continuació quines dates us corresponen, depenent del període que marxeu.

 

Quan has de fer la matrícula?

Període: (a determinar)

On: MonUB (automatrícula)

Per tal d’estar autoritzat/ada a fer aquesta automatrícula, és necessari que ens facis arribar a la Secretaria de la Facultat l'Acord Acadèmic abans del 15 de juny (el/la cap d'estudis ha d'haver donat prèviament la seva conformitat)

El podràs lliurar:

  • per correu electrònic (montseherrera@ub.edu)
  • personalment a la Secretaria (a l’atenció de Montse Herrera).

 

AVÍS:  No tindràs accés a l’automatrícula en aquestes dates si no has lliurat prèviament l'acord acadèmic

 

Quines assignatures has de matricular?

Has de matricular-te de tot el curs amb les particularitats següents:

Les assignatures de la UB que surten detallades a l'acord acadèmic, les has de matricular obligatòriament  al grup “E1”, que és un grup fictici creat expressament per a vosaltres, atès que per estar en un programa de mobilitat, no cal escollir ni ocupar plaça en els grups habituals de docència M1, M2, T1, etc...

De la resta d’assignatures que cursaràs a la UB durant el segon semestre, hauràs d’escollir entre els grups habituals que s’ofereixen a l’automatrícula: M1, M2, T1, etc...  

Quan has de fer la matrícula?

Període:  al setembre. 

On:  MonUB (automatrícula)

 

Quines assignatures has de matricular?

Com marxes al segon semestre, quan facis l'automatrícula al setembre encara no tindràs concretat l'acord acadèmic del programa de mobilitat.

El dia de l'automatrícula hauràs de matricular-te de les assignatures de tot el curs (siguin de mobilitat o no), escollint entre els grups habituals que s’ofereixen a l’automatrícula: M1, M2, T1, etc... 

Un cop començat el curs i ja hagis concretat amb el/la cap d'estudis les assignatures que faràs de mobilitat, ens hauràs de lliurar a la Secretaria l'acord acadèmic. La data límit és el 30 de novembre (el/la cap d'estudis ha d'haver donat prèviament la seva conformitat).

El podràs lliurar:

  • per correu electrònic (montseherrera@ub.edu)
  • personalment a la Secretaria (a l’atenció de Montse Herrera).

 

D’acord amb aquest document, des de la Secretaria marcarem a la teva matrícula les assignatures que cursaràs al programa de mobilitat nacional.

Quan has de fer la matrícula?

Període: (a determinar)

On: MonUB (automatrícula)

Per tal d’estar autoritzat/ada a fer aquesta automatrícula, és necessari que ens facis arribar a la Secretaria de la Facultat l'acord acadèmic abans del 15 de juny (el/la cap d'estudis ha d'haver donat prèviament la seva conformitat)

El podràs lliurar:

  • per correu electrònic (montseherrera@ub.edu)
  • personalment a la Secretaria (a l’atenció de Montse Herrera).

 

AVÍS:  No tindràs accés a l’automatrícula en aquestes dates si no has lliurat  prèviament l'acord acadèmic.

 

Quines assignatures has de matricular?

Has de matricular-te de les assignatures de tot el curs.

Les assignatures de la UB que surten a l'acord acadèmic, les has de matricular obligatòriament al grup “E1”, que és un grup fictici creat expressament per a vosaltres, atès que per estar en un programa de mobilitat, no cal escollir ni ocupar plaça en els grups habituals de docència M1, M2, T1, etc...

Si et matricules excepcionalment d’alguna assignatura que no està inclosa en l'acord acadèmic (per exemple, el TFG o assignatures que cursis a la UB amb avaluació única)  hauràs d’escollir entre els grups habituals que s’ofereixen a l’automatrícula: M1, M2, T1, etc...

Montse Herrera

Secretaria d'Estudiants i Docència

Facultat d'Educació

montseherrera@ub.edu
Tel. 93 403 51 99

Comparteix-ho: