Mobilitat nacional

PROGRAMES D'INTERCANVI

Per tal de millorar la qualitat de l'educació i en benefici dels estudiants, les universitats espanyoles estableixen sistemes que afavoreixen la mobilitat dels estudiants promocionant el desenvolupament de programes d'intercanvi. 

 

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles).  Mitjançant aquest programa, els estudiants d'universitats espanyoles poden realitzar part dels seus estudis en qualsevol de les altres universitats espanyoles amb les que el seu centre tingui establert conveni, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

En aquest enllaç podeu consultar el detall de la convocatòria

Resolució: 29 de març

Renúncies: data límit 12 d'abril

 

Si us han assignat una plaça SICUE per al curs 2019-20, heu de fer un acord acadèmic.

L’acord acadèmic és el contracte d’estudis on constaran les assignatures que cursareu a la universitat de destí i les assignatures que se us convalidaran a la UB .

A l’acord acadèmic queda reflectida la correspondència de les assignatures de la UB amb les de la universitat de destí (no cal que siguin del mateix curs). 

El termini per lliurar a la Secretaria l’acord acadèmic (Cal presentar 3 còpies signades per l'alumne amb la data i complimentat en ordinador) és el següent:

  • Alumnat que marxa només el 1er semestre.......02 de juliol de 2019
  • Alumnat que marxa només el 2on semestre......29 de novembre de 2019
  • Alumnat que marxa tot el curs............................02 de juliol de 2019

 

Un cop el/la cap d’estudis us doni el vist i plau, l’heu de signar i lliurar-lo a la Secretaria dins del termini establert. Nosaltres ens encarregarem de les signatures dels càrrecs acadèmics (cap d’estudis i degana) i d’enviar-lo a la universitat de destí.

L'alumnat admès a un programa de mobilitat nacional SICUE, heu de consultar a continuació quines dates us corresponen per a formalitzar l'automatrícula del curs 2019-20.

AUTOMATRÍCULA PER A L'ALUMNAT QUE FA EL PROGRAMA SICUE EL 1er SEMESTRE DEL CURS 2019-20

Quan has de fer la matrícula?

Període: del 29 de juliol a partir de les 10.00h fins al 31 d'agost de 2019 (ininterrompudament)

On: MonUB (automatrícula)

Per tal d’estar autoritzat/ada a fer aquesta automatrícula, és necessari que hagis lliurat a la Secretaria de la Facultat l'Acord Acadèmic SICUE abans del 02 de juliol. 

AVÍS:  No tindràs accés a l’automatrícula en aquestes dates si no has lliurat prèviament l'acord acadèmic SICUE

 

Quines assignatures has de matricular?

Has de matricular-te de tot el curs amb les particularitats següents:

Les assignatures de la UB que surten detallades a l'acord acadèmic, les has de matricular obligatòriament  al grup “SE”, que és un grup fictici creat expressament per a vosaltres, atès que per estar en un programa de mobilitat, no cal escollir ni ocupar plaça en els grups habituals de docència :M1, 1A, T1, 9A, etc..

De la resta d’assignatures que cursaràs a la UB durant el segon semestre, hauràs d’escollir entre els grups habituals que s’ofereixen a l’automatrícula: M1, 1A, T1, 9A, etc..

Quan has de fer la matrícula?

Període:  al setembre, el dia i hora de matricula que tingueu assignats.

On:  MonUB (automatrícula)

 

Quines assignatures has de matricular?

Com marxes al segon semestre, quan facis l'automatrícula al setembre encara no tindràs concretat l'acord acadèmic del programa de mobilitat.

El dia de l'automatrícula hauràs de matricular-te de les assignatures de tot el curs (siguin de mobilitat o no), escollint entre els grups habituals que s’ofereixen a l’automatrícula: M1, 1A, T1, 9A, etc..

Un cop començat el curs i ja hagis concretat amb el/la cap d'estudis les assignatures que faràs de mobilitat, ens hauràs de lliurar a la Secretaria l'acord acadèmic. La data límit és el 29 de novembre (el/la cap d'estudis ha d'haver donat prèviament la seva conformitat).

El podràs lliurar:

  • per correu electrònic l.garcia@ub.edu
  • personalment a la Secretaria (a l’atenció de Laura García).

 

D’acord amb aquest document, des de la Secretaria marcarem a la teva matrícula les assignatures que cursaràs al programa de mobilitat nacional.

Quan has de fer la matrícula?

Període: del 29 de juliol a partir de les 10.00h fins el 31 d'agost de 2019 (ininterrompudament)

On: MonUB (automatrícula)

Per tal d’estar autoritzat/ada a fer aquesta automatrícula, és necessari que hagis lliurat a la Secretaria de la Facultat l'acord acadèmic SICUE abans del 02 de juliol. 

AVÍS:  No tindràs accés a l’automatrícula en aquestes dates si no has lliurat  prèviament l'acord acadèmic SICUE.

 

Quines assignatures has de matricular?

Has de matricular-te de les assignatures de tot el curs.

Les assignatures de la UB que surten a l'acord acadèmic, les has de matricular obligatòriament al grup “SE”, que és un grup fictici creat expressament per a vosaltres, atès que per estar en un programa de mobilitat, no cal escollir ni ocupar plaça en els grups habituals de docència: M1, 1A, T1, 9A, etc..

Si et matricules excepcionalment d’alguna assignatura que no està inclosa en l'acord acadèmic (per exemple, el TFG o assignatures que cursis a la UB amb avaluació única)  hauràs d’escollir d'aquesta assignatura entre els grups habituals que s’ofereixen a l’automatrícula: M1, 1A, T1, 9A, etc...

Laura García
Secretaria d'Estudiants i Docència
Facultat d'Educació 

Telèfon: 93 403 51 97
l.garcia@ub.edu

Comparteix-ho: