Tràmits

Informa’t sobre com funciona la mobilitat internacional. Des dels apartats següents trobaràs informacions que cal saber si estàs pensant en realitzar un intercanvi.

 

Procediments    

Et recomanem que participis d'alguna de les nostres xerrades informatives que les fem el començament de novembre o que passis a la mateixa Oficina de Relacions Internacional i t'informis sobre els programes de mobilitat internacional i de com fer la sol·licitud. Tanmateix, aquí avançarem amb breu un resum sobre els procediments que es fa per tramitar una estada a l'estranger:

Pas 1: Escollir un programa i opcions de universitats de destí (cada programa és independent, es pot fer una aplicació per cada programa existent). Programes de mobilitat 

Pas 2: Omplir i presentar la/les sol·licitud/s a qualsevol dels registres generals de la UB amb la documentació requerida en la convocatòria. La sol·licitud es fa en línia en la web de l'Oficina de Programes Internacionals de la UB (OMPI)

Pas 3: Si et concedeixen la plaça, acceptar-la o renunciar-la dins del termini esmentat a la convocatòria

Pas 4: Participar de les reunions convocades sobre la gestió de l'estada

 

Requisits

Els requisits generals per gaudir d’una plaça de mobilitat internacional són:

 • Estar matriculat en la Facultat d’Educació i formalitzar la matrícula a la UB del curs de l'estada

 • Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mínim 60 crèdits (o el primer curs complet) en el moment de fer la sol·licitud. Els estudiants de màster universitari hauran de tenir matriculats, com a mínim 30 crèdits (o el primer semestre complet). Els estudiants de doctorat hauran d'estar matriculats, com a mínim, en el segon curs de doctorat en el moment de realitzar l’estada.

 • Tenir un bon nivell de fluïdesa en anglès o de la llengua del país on vulguis cursar estudis. Si no tens una certificació oficial de nivell d’idioma hauràs de fer la prova d’acreditació de nivell de coneixement d’idiomes quan sol·licitis una beca de mobilitat: http://www.eim.ub.edu/acreditacions/mobilitat.php

 • No haver gaudit d’una beca Erasmus anteriorment (de fet, però, es pot demanar una plaça Erasmus però sense ajut econòmic)

 • (només per alumnes de doctorat) Acreditar l’acceptació del grup de recerca, departament, institut o centre de recerca on es vol dur a terme la mobilitat

 • (només per alumnes d'Erasmus pràctiques - pràctiques no curriculars) Document “Internship Confirmation”, degudament omplert i signat per la institució on es sol·liciti dur a terme la mobilitat de pràctiques, per cadascuna de les prioritats que es sol·licitin

 • Els requisits específics que es posin en la convocatòria corresponent

 

Criteris de selecció

Els criteris de selecció i resolució es basaran en:

 • La mitjana ponderada de l’expedient acadèmic

 • Les motivacions acadèmiques per fer una estada a l’estranger, exposades en la sol·licitud

 • El nivell de coneixement d’idiomes (el resultat de l’examen de nivell d’idioma, acreditació o fotocòpia d’un certificat oficial si escau)

 • Haver sigut estudiant mentor d’estudiants internacionals

 • Altres mèrits, si escau

Calendari i presentació de la sol·licitud

Terminis estimats d'obertura de les convocatòries:

Erasmus+ Estudis (Estudiants de Grau)
Obertura convocatòria: Novembre1

Erasmus+ Estudis (Estudiants de Màster)
Obertura convocatòria: dos terminis (Novembrei Novembre2)

Erasmus+ Estudis (Estudiants de Doctorat)
Obertura convocatòria: Maig1

Erasmus+ Pràctiques
Obertura convocatòria: Novembre1, Setembrei Abril2

Convenis Específics
Obertura convocatòria: Novembre1

Convenis Generals
Obertura convocatòria: Novembre1

CINDA
Obertura convocatòria: dos terminis (Novembre i Maig1)

Sol·licitud Individual
Obertura convocatòria: dos terminis (Novembre i Maig1)


1 La sol·licitud es fa durant el curs acadèmic anterior al de l'estada. Són dates estimades de publicació.

2 La sol·licitud es fa durant el mateix curs acadèmic de l'estada. Són dates estimades de publicació.

 

Més informació aquí.
Comparteix-ho: