Programes de mobilitat

Erasmus + Estudis: Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre universitats dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia). L'oferta de places es fa en funció de les places acordades en els convenis signats entre la Facultat d'Educació i universitats d’aquests països. Hi ha un ajut econòmic que es defineix en funció del país de destí fins un màxim de 5 mesos.

Convenis Específics: La Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona té signats acords específics de mobilitat d’estudiants amb diferents universitats d’arreu del món que permeten als estudiants de la Facultat realitzar una estada acadèmica a les mateixes sota unes característiques similars a les del programa Erasmus (intercanvis d’un o dos semestres, exempció de pagament de la matrícula a la universitat estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a l’estranger). La major diferència és que els estudiants seleccionats han de fer-se càrrec de totes les despeses derivades de la mobilitat internacional (es pot demanar beca). A més, hauran de disposar d’una assegurança mèdica d’accidents i repatriació per tota la durada de l’estada.

Troba aquí les universitats que la Facultat d'Educació té conveni firmat per aquests programes.

 

Erasmus + Pràctiques:  Troba la informació relacionada a aquest programa aquí.

Convenis generals: La Universitat de Barcelona té signats acords de mobilitat d’estudiants amb diferents universitats d’arreu del món que permeten als estudiants de qualsevol de les facultats de la UB realitzar una estada acadèmica sota unes característiques similars a les del programa Erasmus (intercanvis d’un o dos semestres, exempció de pagament de la matrícula a la universitat estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a l’estranger). La major diferència és que els estudiants seleccionats han de fer-se càrrec de totes les despeses derivades de la mobilitat internacional (es pot demanar una beca). A més, hauran de disposar d’una assegurança mèdica, d’accidents i repatriació per tota la durada de l’estada.

CINDA (Programa discontinu): El Centre Interuniversitari de Desenvolupament (Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA), és una institució acadèmica internacional integrada per les universitats més importants d’Amèrica Llatina i Europa, i La Universitat de Barcelona participa en el Programa de Mobilitat Estudiantil CINDA. Aquest programa permet als estudiants realitzar un intercanvi acadèmic sota unes característiques similars a la del programa Erasmus (intercanvis d’un o dos semestres, exempció de pagament de la matrícula a la universitat estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a l’estranger, sempre que es segueixin els tràmits pertinents per a fer-ho). La major diferència és que els estudiants seleccionats han de fer-se càrrec de totes les despeses derivades de la mobilitat internacional (es pot demanar una beca). A més, hauran de disposar d’una assegurança mèdica, d’accidents i repatriació per tota la durada de l’estada.

Troba aquí les universitats que la Universitat de Barcelona  té conveni firmat per aquests programes.

Sol·licitud Individual: Modalitat de mobilitat per a la realització d’estades d’estudis, en cas que no hi hagi conveni de mobilitat signat per al mateix ensenyament al qual pertany l’estudiant i la institució on es vol dur a terme la mobilitat.  Es tracta d’una mobilitat temporal, d’un màxim d’un curs acadèmic. Cal que l’estudiant interessat contacti directament amb la universitat on vol dur a terme la mobilitat i que sol·liciti la seva acceptació.  Cal haver estat prèviament acceptat per poder sol·licitar l’autorització de la mobilitat. Donat que no hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí. La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Més informació aquí.

Comparteix-ho: