Pràctiques a l'estranger

Les pràctiques a la nostra facultat són un  dels elements fonamentals dins la educació dels nostres alumnes i, al mateix temps, si són fetes a l’estranger, permeten conèixer realitats culturals i lingüístiques diferents  i això sol ja representa un valor educatiu de un extraordinari nivell.

Pensant en això la Facultat d’Educació ofereix algunes opcions de pràctiques o bé curriculars, extracurriculars o bé un cop acabada la seva formació, que són les que aquí introduïm:

PRÀCTIQUES CURRICULARS

  • Erasmus+ estudis: L'oferta de places es fa en funció de les places acordades en els convenis signats entre la Facultat d'Educació i universitats d’aquests països.

 

Més informació aquí.

 

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS I PRÀCTIQUES EN FINALITZAR LA CARRERA

  • Erasmus pràctiques: El Programa Erasmus pràctiques permet realitzar unes pràctiques a un dels 33 estats que composen la Unió Europea i els països associats al programa i rebre una beca durant la realització de les mateixes, sense que existeixi cap conveni previ entre les parts.

 

Més informació aquí.

 

Auxiliar de conversa: Els estudiants d’últim curs de formació de mestres, o mestres ja titulats, poden optar a aquestes places.

 

Programa VIF (per a mestres o estudiants al darrer any de carrera): (Visiting International Faculty Program – USA) - Programa que fomenta anar a impartir classe a un centre escolar dels Estats Units (es pot sol·licitar durant el darrer any de carrera).

 

Estades a Berlin: Dirigides a Mestres d’Educació Infantil, amb aquestes beques existeix la possibilitat de fer una estada temporal amb possibilitats d’accés laboral un cop finalitzades (requereixen un nivell B1 en alemany).

Per més informació, contactar amb el responsable de relacions Internacionals de la facultat:

miquelrobert@ub.edu

 

Aiesec: Organització mundial d’estudiants que facilita l’accés a escoles, centres educatius o entitats  per un període de pràctiques.

 

Programa Amity: Permet a mestres recent graduats fer pràctiques durant un any als Estats Units d’Amèrica.

 

FeinaUB: Pràctiques a l’estranger amb el suport de la UB

 

Programa Faro: Des del 2015 no n'hi ha convocatòria. Beques del Govern espanyol per a pràctiques a l’estranger.

 

Ajudants Comenius: (Programa dirigit a futurs mestres) Aquest programa és gestionat per l’OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) dins el marc del Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Un dels objectius d’aquesta acció consisteix en el fet que els futurs professors, a partir d’aquesta experiència, es puguin incorporar als centres educatius i siguin capaços d’impartir continguts de docència en llengua estrangera (CLIL: Content Language Integrated Learning).

 

Lectorats MAEC-AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación): Joves professionals de titulació recent en l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera. Joves llicenciats en Filologia Hispànica, altres filologies, Lingüística, Teoria de la Literatura, Traducció i Interpretació

 

Programes estan gestionats pel Departament de Treball (Generalitat de Catalunya): (Pràctiques per a joves graduats): Qualsevol estudiant de la facultat, d’entre divuit i trenta anys, que tingui la seva residència a Catalunya, pot sol·licitar un contracte de pràctiques a l’estranger dins el marc dels programes LEONARDO i EURODISSEA, en acabar els seus estudis. La sol·licitud es pot fer en qualsevol època de l’any (no hi ha data límit) i és vàlida durant tot un any. Els avantatges que s’ofereixen des d’aquests programes són:

 

Teach your Language in the UK (Auxiliars de conversa): )Aquest programa t’ofereix la possibilitat d’impartir classe d’auxiliar de llengua espanyola en un centre educatiu del Regne Unit, un bon complement de formació professional i personal.

 

Profesores visitantes en EEUU y Canadá: Oportunitat perquè els professionals de l’educació puguin enriquir la seva experiència i ampliar la seva fluïdesa en anglès. Es tracta d’un programa per a professors visitants als Estats Units i Canadà gestionat per la Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en col·laboració amb els Departaments d’Educació i Districtes Escolars dels Estats i Provincies participants dels EUA. Aquest programa facilita la contractació de professors espanyols d’ensenyament obligatori per desenvolupar la seva tasca docent en districtes escolars dels EUA i Canadà per un període d’entre 1 i 3 cursos escolars.

 

LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L.: Empresa que previ pagament d’una quantitat facilita escoles de tot el món per poder fer-hi pràctiques acadèmiques

Comparteix-ho: