Concursos de professorat

.

 • Concursos de Professorat Temporal (2019)

Termini de presentació d'instàncies: del 5 de novembre al 2 de desembre de 2019 a les 12 h ambdós inclosos.

 1. Anunci de la convocatòria. Seu Electrònica UB.

 2. Resolució.

 3. Bases de la convocatòria.

 4. Reglament.

 5. Relació de places.

 6. Instruccions per la presentació de la sol·licitud.

 7. Sol·licitud. Compromís de català.

 8. Resolució composició de les Comissions de Selecció.

 9. Comissió del departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient:

 

10. Comissió del departament de Bioquímica i Fisiologia.

 

11. Comissió del departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica:

 

12. Comissió del departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica:

 

13. Resolució Pròrroga  del termini establert per a la Constitució de les Comissions de Selecció

14. Resolució i Llista Provisional de persones Admeses i Excloses. AVIS

15. Imprès de sol·licitud d'esmena. Últim dia: 14 de gener

16. Resolució i Llista Definitiva d'Admesos i Exclosos

17. Convocatòria de selecció:

Departament de Biologia Sanitat i Medi Ambient :

 

Departament de Bioquímica i Fisiologia:

 

Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica:

 

Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica:

 

18. Criteris Específics

Departament de Biologia Sanitat i Medi Ambient

 

Departament de Bioquímica i Fisiologia

 

Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica

 

Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

 

19. Convocatòria de prova

Departament de Biologia Sanitat i Medi Ambient

 

Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

 

20. Convocatòria d'entrevista

Departament de Bioquímica i Fisiologia

 

Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

 

21. Proposta d'Adjudicació

Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

 

Departament de Bioquímica i Fisiologia

 

Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica

 

Departament de Farmacologia, toxicologia i Química Terapèutica

 

 

 

Termini de presentació d'instàncies: de l'11 de juny a 25 de juny de 2019 a les 12h ambdós inclosos

 

 1. Anunci de la convocatòria. Seu Electrònica UB
 2. Resolució
 3. Bases de la convocatòria
 4. Reglament
 5. Relació de places
 6. Instruccions per a la presentació de la sol·licitud
 7. Sol·licitud
 8. Resolució composició de les Comissions Específiques
 9. Comissió específica del departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
 10. Comissió Específica del departament de Bioquímica i Fisiologia
 11. Comissió Específica del departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
 12. Comissió Específica del departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica
 13. Comissió Específica del departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
 14. Resolució llista provisional de persones admeses i excloses
 15. Llista provisional de persones admeses i excloses: Avís important
 16. Imprès de sol·licitud d'esmena: L'últim dia és l'18 de juliol
 17. Resolució i Llista definitiva de persones admeses i excloses
 18. Reunions Comissions Específiques

 

   19. Convocatòria d'entrevista

 

   20. Criteris Específics

 

    21. Proposta d'adjudicació: Resolució

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 de juny de 2019 a 25 de juny de 2019 a les 12 h, ambdós inclosos.

 1. Anunci de la convocatòria: Seu electrònica UB.
 2. Resolució
 3. Bases de la convocatòria
 4. Reglament
 5. Places
 6. Instruccions per a la presentació de la sol·licitud
 7. Sol·licitud
 8. Resolució composició de les Comissions Específiques
 9. Comissió Específica del departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
 10. Comissió Específica del departament de Bioquímica i Fisiologia
 11. Comissió Específica del departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
 12. Comissió Específica del departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica
 13. Comissió Específica del departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
 14. Resolució de la Llista provisional d'admesos i exclosos.
 15. Llista provisional d'admesos i exclosos. AVÍS important
 16. Imprès de sol·licitud d'esmena: L'últim dia és el 10 de juliol
 17. Resolució Llista Definitiva d'admesos i exclosos
 18. Llista definitiva d'admesos i exclosos
 19. Reunions Comissions Específiques:

- Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient:

Botànica

Fisiologia Vegetal

Microbiologia

Parasitologia

Edafologia i Química Agrícola

 

- Departament de Bioquímica i Fisiologia:

Bioquímica i Biologia Molecular (Hospital Sant Joan de Déu)

Fisiologia. Hematologia (Hospital Universitari de Bellvitge)

Bioquímica i Biologia Molecular. Pràctiques Tutelades-Farmàcia Comunitària-UCD: Barcelonès Nord i Maresme

Fisiologia. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària- Hospital de Sant Joan de Déu UCD: Costa Ponent

 

- Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica:

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica (6h)

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica (2h)

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica. Hospital Sagrat Cor

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica. Hospital Espírit Sant

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica.Farmàcia Galènica

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Història de la Farmàcia

Química Física. Pràctiques Tutelades-Farmàcia Hospitalària- Hospital Parc Taulí UCD: Centre

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària- Hospital Arnau de Vilanova UCD: Lleida

Química Física

 

- Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica:

Química Orgànica

Toxicologia

- Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia:

Nutrició i Bromatologia. Patologia Nutricional i Dietoteràpia

Nutrició i Bromatologia. Nutrició i Dietètica

Bioquímica i Biologia Molecular

Tecnologia d'Aliments (6h)

Tecnologia d'Aliments (4h)

 

20. Convocatòria d'entrevista:

- Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient:

Botànica

Fisiologia Vegetal

Microbiologia

Edafologia i Química Agrícola

 

- Departament de Bioquímica i Fisiologia:

Bioquímica i Biologia Molecular. Hospital Sant Joan de Déu

Fisiologia. Hematologia. Hospital Universitari de Bellvitge

Bioquímica i Biologia Molecular. Pràctiques Tutelades _Farmàcia Hospitalària- Hospital Sant Joan de Déu UCD: Barcelonès Nord i Maresme

Fisiologia. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària- Hospital Sant Joan de Déu UCD: Costa de Ponent

 

- Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica:

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica (6h)

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica (2h)

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica. Hospital Sagrat Cor

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica . Hospital Espírit Sant

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Galènica

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Història de la Farmàcia

Química Física. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària- Hospital Parc Taulí UCD:Centre

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària- Hospital Arnau de Vilanova UCD: Lleida

 

- Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica:

Química Orgànica

 

21. Criteris Específics

- Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

Botànica

Fisiologia Vegetal

Microbiologia

Parasitologia

Edafologia i Química Agrícola

 

- Departament de Bioquímica i Fisiologia

Bioquímica i Biologia Molecular. Hospital Sant Joan de Déu

Fisiologia. Hematologia. Hospital Universitari de Bellvitge

Bioquímica i Biologia Molecular. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Comunitària- UCD: Barcelonès Nord i Maresme

Fisiologia. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària- Hospital de Sant Joan de Déu UCD: Costa de Ponent

 

- Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica (6h)

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica (2h)

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica. Hospital Sagrat Cor

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica. Hospital Espírit Sant

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Galènica

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Història de la Farmàcia

Química Física. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària- Hospital parc Taulí UCD: Centre

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària- Hospital Arnau de Vilanova UCD: Lleida

Química Física

 

- Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

Química Orgànica

Toxicologia

- Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

Nutrició i Bromatologia. patologia Nutricional i Dietoteràpia

Nutrició i Bromatologia. Nutrició i Dietètica

Bioquímica i Biologia Molecular

Tecnologia d'Aliments (6h)

Tecnologia d'Aliments (4h)

 

22. Proposta d'adjudicació: Resolució.

- Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

Botànica

Fisiologia Vegetal

Microbiologia

Parasitologia

Edafologia i Química Agrícola

 

- Departament de Bioquímica i Fisiologia

Bioquímica i Biologia Molecular. Hospital de Sant Joan de Déu

Fisiologia. Hematologia. Hospital Universitari de Bellvitge

Bioquímica i Biologia Molecular. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Comunitària- UCD: Barcelonès Nord i Maresme

Fisiologia. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària- Hospital de Sant Joan de Déu UCD: Costa de Ponent

 

- Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica (6h)

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica (2 h)

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica. Hospital Sagrat Cor

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica. Hospital Espírit Sant

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Farmàcia Galènica

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Història de la Farmàcia

Química Física. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària. Hospital Parc Taulí UCD: Centre

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Pràctiques Tutelades -Farmàcia Hospitalària- Hospital Arnau de Vilanova UCD: Lleida

Química Física

 

- Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

Química Orgànica

Toxicologia

 

- Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

Nutrició i Bromatologia. Patologia Nutricional i Dietoteràpia

Nutrició i Bromatologia. Nutrició i Dietètica

Bioquímica i Biologia Molecular

Tecnologia d'Aliments (6h)

Tecnologia d'Aliments (4h)

Comparteix-ho: