Grups i projectes d'innovació docent

Grups d'innovació docent consolidats

Grups d

S'entenen com a grups d'innovació docent de la Universitat de Barcelona els grups constituïts majoritàriament per professorat de la UB que duen a terme activitats i desenvolupen projectes d'innovació docent i de millora de la qualitat de la docència de forma comuna i coordinada.

Grups d'Innovació Docent Consolidats són els que han assolit una puntuació igual o superior a 60 punts aplicant els criteris definits al Model d'Acreditació de Grups d’Innovació Docent de la UB.

 

GINDOC-UB/022
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Cambras Riu, Trinitat

GINDOC-UB/073
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Halbaut Bellowa, Lyda

GINDOC-UB/154
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Escolano Mirón, Carmen

GINDOC-UB/116
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Prat Aixelà, Josefina

GINDOC-UB/036
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: García López, Mª Luisa

GINDOC-UB/002
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Amat Miralles , Concepció

GINDOC-UB/105
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Gómez Catalán, Jesús

GINDOC-UB/032
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Simon Pallisé, Joan

GINDOC-UB/117
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: Mariño Hernández, Eduardo L.

GINDO-UB/167
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: Urpi Sarda, Mireia

Projectes d'innovació docent

Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per per part de la Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i el PMID (Programa de Millora i Innovació Docent)

Projectes REDICE

  • Continuïtat competencial en la transició Batxillerat Universitat: el recorregut formatiu dels estudiants universitaris en el mètode científic

REDICE18-2040
Gracenea Zugarramurdi, Maria Mercedes

  • Valoració de la introducció d'un cas clínic transversal sobre el tabaquisme per promoure l'aprenentatge integrat en el grau de Farmàcia

REDICE18-2270
Meton Teijeiro, Isidoro

  • Evolució del sistema avaluatiu al Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona des de la implantació de I'EEES (2009-2019)

REDICE18-2307
Simon Pallise, Joan

Comparteix-ho: