Universitat de Barcelona

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Sistema d'avaluació

Els sistemes d'avaluació emprats de forma general són:

  • Proves escrites (lliurament d'activitats) (40%)
  • Treballs realitzats pels estudiants, presentació oral i discussió (40%)
  • Altres proves orals (20%)
Comparteix-ho: