Universitat de Barcelona

Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 24 de gener al 18 de febrer del 2022.
  Resolució: del 7 a l'11 de març.
  Confirmació de la reserva de plaça: del 14 al 28 de març.
 • Segon període: del 21 de febrer al 18 de març del 2022.
  Resolució: del 4 al 7 d'abril.
  Confirmació de la reserva de plaça: del 8 al 25 d'abril.
 • Tercer període: del 21 de març al 8 d'abril del 2022.
  Resolució: del 25 al 29 de d'abril.
  Confirmació de la reserva de plaça: del 2 al 20 de maig.
 • Quart període: del 19 d'abril al 6 de maig del 2022.
  Resolució: del 23 al 27 de maig.
  Confirmació de la reserva de plaça: del 30 de maig al 23 de juny.
 • Cinquè període (si queden places): del 6 al 8 de juliol del 2022.
  Resolució: del 13 al 18 de juliol.
  Matrícula: abans del 27 de juliol.

 

Poden fer la preinscripció estudiants que no hagin finalitzat estudis, però l'acceptació definitiva estarà condicionada a la finalització dels esmentats estudis.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació
Lloc de presentació de la documentació: Secretaria d'Estudiants i Docència de la Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Podeu lliurar la documentació personalment o enviar-la per correu electrònic a secretaria-estudiants-farmacia@ub.edu.

Criteris de selecció

 1. Expedient acadèmic (60 %): es valoren les qualificacions obtingudes (40 %) i el nombre de crèdits de les assignatures relacionades amb els aliments o que contribueixin a la formació bàsica necessària per seguir els estudis del màster (20 %).
 2. Currículum (30 %): es valora l'experiència prèvia en relació amb les matèries que constitueixen el pla d'estudis del màster.
 3. Carta personal en què s'exposi l'interès i la motivació per cursar aquest màster (10 %).

La Comissió de coordinació, si ho creu necessari, pot entrevistar els candidats per aclarir aspectes relatius a la documentació presentada i a la formació i experiència prèvies.

La resolució serà pública i raonada. Es comunicarà a tots els estudiants preinscrits i es publicarà a la pàgina web del màster.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: