Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Seguretat Alimentària

Accions de suport i d'orientació

Suport tutorial

El suport tutorial en el màster de Seguretat Alimentària s'emmarca dins del conjunt d'activitats de suport a l'estudiant de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i  contempla accions:  a) prèvies al començament del curs acadèmic, b) durant la fase inicial dels estudis, c) al llarg el curs i d) en la fase final,  amb una atenció especial a la inserció laboral de l'estudiant.

El suport tutorial personalitzat està a càrrec d’un professor/a tutor (Dra. Teresa Veciana), del professor/a coordinador del Treball Final de Màster i de la Coordinadora del Màster (Dra. Carmen Vidal).  La Secretaria d’Estudiants i Docència del Campus de l’Alimentació de Torribera orienta als estudiants en les qüestions de tipus administratiu.

L'estudiant, una vegada matriculat té accés a l' Espai de comunicació del màster, que és la via de comunicació amb la coordinació i el suport tutorial del màster que complementa l’atenció individualitzada.

L’acció tutorial incideix bàsicament els següents aspectes:
 

  • Orientació pre-matrícula.  La coordinadora i la responsable de la Secretaria d’Estudiants i Docència, al llarg del període de preinscripció,  orienta  i resol dubtes d'índole diversa (contingut de les assignatures, grau de dificultat en referència a la formació d’origen, possibilitat de compaginar els estudis del màster amb altres activitats, terminis i condicions de matrícula..).

 

  • Orientació inicial. En els primers dies del curs es presenta el campus virtual i l'espai de comunicació del màster. Els coordinadors de cada mòdul informen als alumnes dels espais i recursos dels que disposen per ser estudiant de cadascuna de les tres universitats participants. També en aquesta fase inicial es presenten els responsables dels dos departaments de l'Administració Catalana que participen al Màster (Departament de Salut i Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural).  A més,  s'ofereix una primera orientació de com i quan es fa el Treball final de màster.

 

  • Formació complementaria. en l’espai de comunicació del màster s’informa i s’anima activament a participar en cursos i activitats relacionades amb la seguretat alimentària, organitzades per diverses entitats (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària, la “Sociedad Española de Seguridad Alimentaria”...). Al llarg del curs, Suport tutorial també facilita el contacte, en cas que sigui necessari, amb el professorat extern.

 

  • Inserció laboral. Al llarg de tot el curs s’informa de manera regular de possibles ofertes de feina amb perfil en seguretat alimentaria que arriben a la coordinació del màster, així com de les activitat específiques organitzades pel Club de la Feina UB
Comparteix-ho: