Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Seguretat Alimentària

Informació destacada

Laboratoris - Màster de Seguretat Alimentària - Facultat de Farmàcia i Ciències de l

Et donem la benvinguda al portal de gestió del teu ensenyament!

Consulta la informació general del màster en Seguretat Alimentària (presentació, objectius i competències, accés i admissió, pla d'estudis i sortides professionals).

El màster en Seguretat Alimentària és interuniversitari, es desenvolupa a la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i és coordinat per la UB. Hi col·laboren també l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu general del màster és formar professionals capaços d’actuar amb bases científiques en processos d’avaluació racional dels reptes que es plantegen en l’àmbit de la seguretat alimentària en tots els esglaons de la cadena alimentària, amb capacitat per integrar-se en equips de treball en institucions i empreses públiques o privades, aportant competències adequades per a les activitats relacionades amb la prevenció, detecció, avaluació, gestió, comunicació i presa de decisions relacionades amb la seguretat alimentària. Igualment, els titulats del màster en Seguretat Alimentària estaran en disposició d’incorporar-se en activitats de recerca i de doctorat en el sector públic o privat.

La seva missió és aportar una visió transversal i àmplia dels diferents àmbits de la seguretat alimentària en l’entorn agroalimentari, integrant, a més de la visió universitària, l’adequada interrelació entre els diferents actors i/o activitats que participen en la cadena alimentària. Aquesta és la principal raó de la col·laboració destacada de les administracions i organismes especialitzats en les tasques de gestió relacionades amb la seguretat alimentària. D’altra banda, les conseqüències socioeconòmiques de les crisis alimentàries fan que l’especialització en aquest àmbit hagi d’incorporar també, a més dels aspectes científics i tecnològics, altres coneixements relacionats amb la comunicació en seguretat alimentària. L’anàlisi de la percepció i de la realitat del risc és, per tant, una de las línies formatives del màster.

El màster en Seguretat Alimentària es porta a terme per donar resposta a la demanda de titulats especialitzats en tasques relacionades amb la seguretat alimentària, que actualment són desenvolupades per professionals amb titulacions diverses en què no s’aporta una formació específica i especialitzada en el concepte global de seguretat alimentària.

Comparteix-ho: