Associacions d'estudiants

A la UB existeixen dos tipus d’associacions d’estudiants:

 • Associacions de caire cultural, esportiu, de lleure, solidari... amb diferents finalitats i característiques.
 • Associacions de caire representatiu, que, entre altres funcions, donen veu als estudiants en els diferents òrgans de govern de la Universitat.

La Universitat de Barcelona compta amb associacions i activitats pensades per a la participació dels estudiants:

Com a membre d’alguna associació de caire representatiu, es pot participar en els diferents òrgans de govern i defensar els drets i deures dels estudiants a la Universitat. Les associacions que representen els estudiants de la Facultat en els diferents òrgans de govern d’acord amb els resultats de les darreres eleccions són:

Candidatures que han obtingut representació en les Eleccions de 2021:
 • Junta de Facultat:
 1. Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC)
 2. Renovar Filosofia
 3. Assemblea d’Estudiants de Filosofia
 •  Consell d'Estudis de Filosofia:
 1. Renovar Filosofia
 2. Assemblea d’Estudiants de Filosofia
 •   Claustre:
 1. Assemblea de Filosofia – Fem-la Pública

La representació estudiantil en els òrgans de govern suposa el reconeixement de crèdits.
Pots consultar-ho de manera específica a les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona.