Activitats, conferències i cursos

Introducció

Al llarg del curs, la Facultat organitza diverses activitats adreçades a la participació dels estudiants.

Així mateix, les associacions de la Facultat també duen a terme activitats al centre, que són obertes a tota la comunitat d'estudiants.

Activitats puntuals

Si vols estar al dia del conjunt d'activitats (conferències, xerrades, cinefòrums, etc.) que organitzen els col·lectius d'estudiants a la Facultat, no deixis de consultar l'actualitat de la facultat.

 

Vols organitzar una activitat a la Facultat?

  1. Els alumnes de la Facultat de Filosofia poden proposar a aquesta, entre altres actuacions, la realització d’activitats, cursos i/o tallers gratuïts adreçats a la totalitat de l’alumnat.
  1. Les sol·licituds, en imprès normalitzat, s’adreçaran al deganat de la Facultat i es podran presentar en qualsevol registre de la Universitat de Barcelona.
  1. Aquestes iniciatives seran susceptibles de rebre tres tipus d’ajut per part de la Facultat: 1) la cessió d’un espai per la realització de l’activitat; 2) el recolzament institucional, i 3) excepcionalment algun suport econòmic.
  1. L’acceptació o no de l’actuació per part de la Facultat quedarà condicionat a l’aportació, per part dels estudiants sol·licitants, dels indicis de qualitat de l’activitat (currículum dels participants, programació, etc.).
  1. En la difusió i/o acreditació de l’activitat es farà constar que es tracta d’una activitat dels estudiants.
  1. En cap cas aquestes activitats no tindran consideració acadèmica de cursos o activitats susceptibles de ser convalidades per crèdits.
  1. S’obriran dos terminis per fer les sol·licituds durant el curs acadèmic, un a l’octubre i l’altre al març.
  1. La Comissió de dinamització lingüística i cultural realitzarà l’informe valoratiu de l’activitat i recomanarà el grau de recolzament per part de la Facultat en funció del qual el Degà/ana donarà o no el seu vistiplau a l’activitat.