Consell Assessor

La Facultat constitueix un Consell Assessor, format pels membres de l’equip deganal i un màxim de catorze personalitats externes a la Facultat del mon acadèmic, científic, cultural, econòmic i de les institucions publiques, per incentivar les relacions entre l’activitat acadèmica i els móns laboral, professional i educatiu.

Les funcions del Consell Assessor són:

  • elaborar el seu reglament,
  • promocionar i enfortir les relacions entre la Facultat i l'entorn social, tant en els àmbits acadèmics com de recerca.
  • potenciar i difondre les titulacions impartides a la Facultat, així com la recerca que s'hi desenvolupa.
  • apropar les empreses i institucions públiques i privades a les activitats de la Facultat des d'una perspectiva de benefici mutu.
  • analitzar els canvis generals o específics de l'entorn per tal d'adequar l'oferta formativa a les necessitats i demandes de la societat.
  • potenciar la transferència de coneixement i tecnologia cap a l'entorn social i econòmic.
  • afavorir la integració en el món laboral dels estudiants dels ensenyaments de la Facultat.
  • estimular la participació de professionals de prestigi en tasques formatives, especialment en el nivell de postgrau.
  • donar a la Facultat una percepció més directa de la valoració professional i social dels seus titulats.
  • totes aquelles compatibles amb l’Estatut, els Reglaments de la UB i aquest reglament i que consideri necessàries per la millora de la qualitat docent, investigadora i de gestió de la Facultat.

La Junta de Facultat establirà la composició del Consell Assessor i el procediment de designació dels seus membres, que tindran un mandat de quatre anys renovables.

Comparteix-ho: