Tràmits doctorat

Programes de doctorat

Aquí podeu trobar un resum de tota la informació més important i els documents necessaris per fer els tràmits més habituals a la Facultat de Física. La informació específica de cada programa de doctorat la podeu trobar a la web corresponent:

  1. Física | web del doctorat, fitxa
     
  2. Biomedicina | web del doctorat, fitxa
     
  3. Nanociències | web del doctorat, fitxa
     
  4. Enginyeria i Ciències Aplicades | fitxa

 

 Calendari de tràmits acadèmics de Doctorat.

 

Normativa reguladora del doctorat de la Universitat de Barcelona (vigent a partir curs 24-25)

Aquesta normativa entra en vigor el curs acadèmic 2024-2025 i s'aplica íntegrament als estudiants que es matriculin per primera vegada a partir del curs 2024-2025. El curs 2024-2025 s'inicia l'1 d'octubre de 2024.

Als doctorands que hagin iniciat estudis de doctorat en la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa els són aplicables les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment d'inici d'aquests estudis. No obstant això, el règim relatiu al dipòsit, tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral que preveu aquesta normativa és aplicable a aquests estudiants a partir del curs acadèmic 2024-2025

Comparteix-ho: