Universitat de Barcelona

Grau de Física

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Adquirir coneixements fonamentals sobre els fenòmens físics i teòrics, i les lleis que els regeixen o els models que els expliquen. Saber formular les relacions funcionals i quantitatives de la física en llenguatge matemàtic, i utilitzar-les en la resolució de problemes. Utilitzar el mètode experimental com a mitjà per desenvolupar el coneixement científic i validar teories i models físics. Obtenir els coneixements de física necessaris per accedir a estudis de postgrau i al món laboral, incloent-hi la docència. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Ciències Centre: Facultat de Física
Comparteix-ho: