Universitat de Barcelona

Grau de Física

Reconeixement de crèdits

Els estudiants poden sol·licitar el reconeixement de la seva participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

 

Activitats organitzades per la Facultat de Física:

Activitats universitàries organitzades pels serveis centrals de la UB, entitats del Grup UB o per altres universitats:

Activitats de representació estudiantil:

En el cas dels membres electes i actius dels consells d'estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, del Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern i dels consells directius dels col·legis majors.
Es reconeixen a raó de 1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80% de les sessions.

 

Comparteix-ho: