Universitat de Barcelona

Grau en Física

Itineraris, mencions i optativitat

Primer curs

Segon curs

Tercer curs

5è semestre

Física Quàntica (6)

     
6è semestre

Física Estadística (6)

Quart curs

7è semestre

Física de l'Estat Sòlid (6)

     
8è semestre

Electrònica Física (6)
Treball Final de Grau (6)

Comparteix-ho: