Premi extraordinari

Premi extraordinari de màster oficial

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs acadèmic amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.
 

Convocatòria 2021/22  

Oberta la convocatòria de sol·licitud de premi extraordinari.

Sol·licituds: fins al 20 de gener, per Instància genèrica

 

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de màsters

Comparteix-ho: