Ajuts de la Comissió de Recerca de Geografia i Història

 • La Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història atorga ajuts amb l'objectiu de promoure les activitats del personal docent i investigador de la Facultat relacionades amb la recerca.

  Hi ha dues convocatòries d’aquests ajuts:

  - Primera convocatòria. Es convoquen ajuts de les modalitats següents: borses de viatge (BV), organització de congressos i jornades (OCJ) i traducció i correcció d’articles per a revistes científiques (T). Termini de presentació de les sol·licituds: des de l’1 de maig fins a les 13.00  h del dia 15* de maig.

  - Segona convocatòria. Es convoquen ajuts de les modalitats següents: borses de viatge (BV), organització de congressos i jornades (OCJ), traducció i correcció d’articles per a revistes científiques (T) i revistes en paper i electròniques (RP/RE). Termini de presentació de les sol·licituds: des de l’1 d’octubre fins a les 13.00 h del dia 15* d’octubre. Excepcionalment, el còmput de terminis per a la presentació de sol·licituds per a la segona convocatòria d’ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història serà fins les 13.00h del 30 d'octubre de 2020.

   

  Si aquestes dates cauen en dissabte, diumenge o festiu, el termini de presentació de sol·licituds es tancarà a les 13.00 h del següent dia laborable.

  Només s’acceptaran les sol·licituds presentades en el termini establert i lliurades a través del correu electrònic de l’Oficina de Recerca (oficinarecerca.fgh@ub.edu).

  És imprescindible que els sol·licitants tinguin el currículum actualitzat a la base de dades del GREC amb data posterior a l’1 de gener de l’any en què es resolguin els ajuts, així com estar en possessió d’un codi ORCID.

   

Comparteix-ho: