01
març
Congrés "Voces in crescendo: del mutismo a la afonía en la historia de las mujeres en la arqueología española"

Dates:

01-03-2021 a 01-03-2021

El projecte de recerca “ArqueólogAs. Recuperando la memoria: recorridos femeninos en la Historia de la Arqueología española (siglos XIX y XX)” organitza el dia 12 de març, el congrés en línia "Voces in crescendo: del mutismo a la afonía en la historia de las mujeres en la arqueología española".

Conèixer la història de l'arqueologia i entendre les relacions entre els individus -homes i dones- que formen i van formar part de la disciplina permet analitzar les teories subjacents a l'hora de reconstruir el passat, així com discernir els pressupostos epistemològics que els i les investigadores han utilitzat per estudiar les societats que ens han precedit. Resulta necessari tenir una visió conscient del que és la nostra història disciplinar per poder comprendre les pràctiques actuals i les parcialitats que afloren durant el treball arqueològic. L'activitat vol ser un espai de reflexió sobre les arqueologies de gènere i feministes que, precisament, porten dècades criticant el biaix androcèntric de la disciplina, tant en l'objecte d'estudi com en el dia a dia de la professió.

Més informació