Sílvia Bofill, nova presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat

Notícia | 16-09-2020

Des de l’1 de setembre de 2020, i per delegacio del degà, la Dra. Sílvia Bofill Poch ha assumit la presidencia de la Comissió d’Igualtat de la Facultat, substituint la Dra. Núria Benach que ha estat nomenada Vicedegana de Qualitat i Innovació Docent.

La Comissio d’Igualtat de la Facultat funciona coordinadament amb la comissió d’Igualtat de la Facultat de Filosofia presidida per la Dra. Núria Sara Miras