Universitat de Barcelona

Grau d'Antropologia Social i Cultural

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament?

  • Tenir un coneixement i una comprensió de la diversitat de societats i cultures humanes, i apreciar-ne la complexitat i riquesa potencials, per poder explicar les causes d'aquesta varietat.
  • Conèixer i desenvolupar l'estudi comparat de les societats humanes.
  • Tenir un coneixement detallat dels àmbits temàtics de l'antropologia social i cultural (processos econòmics i ecològics; sistemes de parentiu i relacions de gènere, estructures polítiques i jurídiques; creences, religió i rituals, i sistemes simbolicocognitius) en relació amb la diversitat cultural i les implicacions per a la comprensió i la resolució de problemes socials.
  • Conèixer la importància del treball del camp empíric com a mètode primari per a la recollida de dades per a la generació de teories antropològiques.
  • Adquirir els coneixements i instruments necessaris per a l'exercici professional de l'antropologia.
Comparteix-ho: