Universitat de Barcelona

Grau d'Antropologia Social i Cultural

Optativitat

Assignatura Semestre Crèdits
Antropologia Urbana 2 6
Antropologia Visual 1 6
Antropologia de l'Alimentació 1 6
Antropologia de l'Art 1 6
Antropologia de l'Exclusió Social 1 6
Antropologia del Consum 2 6
Antropologia del Mite 2 6
Antropologia del Treball 2 6
Antropologia del Turisme 1 6
Antropologia i Mediació Sociocultural 1 6
 
Antropologia i Transformacions de la Família 2 6
Gènere i Identitats 1 6
Transmissió Cultural i Educació 1 6
Comparteix-ho: