Universitat de Barcelona

Grau en Arqueologia

Objectius i competències

Objectius

El grau d’Arqueologia busca que els estudiants assoleixin els objectius docents següents:

  • Conèixer els conceptes bàsics de la disciplina, l’evolució de la teoria arqueològica i els processos històrics més rellevants des de la prehistòria fins al món actual, així com els mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi principals de l’arqueologia.
  • Assolir la capacitat per resoldre problemes que possibilitin la transformació de les dades arqueològiques en un coneixement històric de qualitat.
  • Conèixer la contribució teòrica i metodològica d’altres disciplines per optimitzar recursos i millorar els resultats d’estudis i investigacions.
  • Saber expressar una valoració crítica de l’arqueologia, així com examinar qualsevol classe de font i document arqueològic.
  • Mantenir la recerca de la qualitat i assumir el compromís ètic.
  • Aconseguir un nivell de competència en la gestió del patrimoni arqueològic i restituir-ne el coneixement generat a les comunitats implicades. Saber expressar-se oralment i per escrit, utilitzant correctament la terminologia pròpia de la disciplina.
  • Saber transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
Comparteix-ho: