Universitat de Barcelona

Grau d'Arqueologia

Pla d'acció tutorial

El pla d'acció tutorial té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge a la UB, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal.

Els tutors del grau en Arqueologia són els professors: Xavier Mangado Llach, M. Àngels Petit Mendizabal, Gisela Ripoll López i Esther Travé Allepuz.

Comparteix-ho: