Universitat de Barcelona

Grau d'Arqueologia

Pla d'acció tutorial

El pla d'acció tutorial té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge a la UB, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal.

Els tutors del grau en Arqueologia són els professors: Xavier Mangado Llach, M. Àngels Petit Mendizabal i Gisela Ripoll López.

Història: Antoni Vives Riera i Diego Sola García, Carles Buenacasa Pérez, Daniel Piñol Alabart, Luís Pons Pujol,  Natalia Moragas Segura

Hist. de l'Art: Joan Molet Petit i Toni Galmés Martí, Esther Alsina Galofre, Josep Lluís Falcó, Laura Garcia Sánchez, Roser Piñol Bastidas

Geografia: Meritxell Gisbert Travería, Xosé Anton Armesto López, M. Belén Gómez Martín

Comparteix-ho: