Universitat de Barcelona

Grau d'Arqueologia

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Antropologia i Història FB 6
Arqueologia Clàssica i Antiguitat Tardana OB 9
Arqueologia de l'Època Moderna i de l'Època Contemporània OT 6
Arqueologia del Gènere OB 6
Arqueologia i Exercici de la Professió OB 6
Arqueologia Medieval i Postmedieval OB 9
Arqueologia Prehistòrica i Protohistòrica OB 9
Arqueometria i Mètodes Quantitatius OB 9
Art i Història FB 6
Art Prehistòric OT 6
Bioarqueologia, Antropologia Biològica i Forense OB 9
Classificació i Estudi dels Materials Mobles del Món Antic OT 6
Colonitzacions Mediterrànies del Món Antic OT 6
Cultura Ibèrica OT 6
Dibuix de Materials i Imatge en Arqueologia OB 6
Epigrafia i Numismàtica FB 6
Fonts Escrites i Documentals OB 6
Geoarqueologia, Arqueologia del Territori i del Paisatge OB 9
Gestió del Patrimoni Arqueològic OB 6
Hispània Antiga OT 6
Història Antiga FB 9
Història Contemporània FB 9
Història Medieval FB 9
Història Medieval de Catalunya OT 6
Història Medieval d'Espanya OT 6
Història Moderna FB 9
La Transformació del Paisatge Rural a l'Antiguitat OT 6
Llatí OB 6
Materials i Tecnologies de Producció d'Època Medieval OT 6
Metodologia Arqueològica I OB 9
Metodologia Arqueològica II OB 6
Metodologia Arqueològica III OB 9
Orígens Humans OT 6
Prehistòria FB 9
Prehistòria de Catalunya OT 6
Teoria i Pensament Arqueològic OB 9
Topografia Arqueològica i Dibuix de Camp OB 6
Treball de Camp I PR 6
Treball de Camp II PR 6
Treball Final TR 6
Últimes Tendències. Interpretació del Registre en Arqueologia Medieval OT 6
Urbanisme i Arquitectura del Món Antic OT 6
Comparteix-ho: