Universitat de Barcelona

Grau d'Arqueologia

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Bon nivell d'expressió oral i escrita. Comprensió lectora i actitud analítica. Coneixement d'una llengua estrangera per llegir bibliografia i poder seguir les possibles ofertes formatives en una altra llengua. Familiaritat amb una llengua antiga, especialment el llatí. Coneixements bàsics d'informàtica de manera imprescindible.
Comparteix-ho: