Universitat de Barcelona

Grau en Arqueologia

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 63
Obligatòria 129
Optativa 30
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Antropologia i Història 1 FB 6
Art i Història 1 FB 6
Metodologia Arqueològica I 1 OB 9
Teoria i Pensament Arqueològic 1 OB 9
Arqueologia del Gènere 2 OB 6
Història Antiga 2 FB 9
Llatí 2 OB 6
Prehistòria 2 FB 9
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Epigrafia i Numismàtica 1 FB 6
Història Medieval 1 FB 9
Història Moderna 1 FB 9
Metodologia Arqueològica II 1 OB 6
Fonts Escrites i Documentals 2 OB 6
Història Contemporània 2 FB 9
Metodologia Arqueològica III 2 OB 9
Topografia Arqueològica i Dibuix de Camp 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Arqueologia Prehistòrica i Protohistòrica 1 OB 9
Dibuix de Materials i Imatge en Arqueologia 1 OB 6
Geoarqueologia, Arqueologia del Territori i del Paisatge 1 OB 9
Arqueologia Clàssica i Antiguitat Tardana 2 OB 9
Arqueometria i Mètodes Quantitatius 2 OB 9
Treball de Camp I 2 PR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Arqueologia Medieval i Postmedieval 1 OB 9
Bioarqueologia, Antropologia Biològica i Forense 1 OB 9
Arqueologia i Exercici de la Professió 2 OB 6
Gestió del Patrimoni Arqueològic 2 OB 6
Treball de Camp II 2 PR 6
Treball Final 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 6
Comparteix-ho: