Universitat de Barcelona

Grau en Geografia

Organització i metodologia docent

L'ensenyament s'estructura en dos semestres i, de forma general, les assignatures s’organitzen en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom.

El Pla Docent de cada assignatura és el document que recull tant els continguts, com les metodologies d'ensenyament i aprenentatge i els sistemes d'avaluació. 

Comparteix-ho: