Universitat de Barcelona

Grau d'Història

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Proporcionar coneixements per a la comprensió del passat i de la configuració del present, fent-los comprensibles a altra gent; dels esdeveniments i els canvis en la humanitat en una dimensió històrica, espacial i cultural; dels mètodes d'anàlisi, incloent-hi l'examinació crítica de qualsevol font històrica, i l'ús de mitjans d'obtenció d'informació, com ara la informàtica; dels conceptes rellevants en recerca històrica, i de la consciència que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canvi. Valorar críticament la història i el balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets. Conèixer la contribució d'altres àrees, i la importància del treball en equips multidisciplinaris. Expressar-se clarament i coherentment, usant terminologia històrica, i tenir coneixements d'altres idiomes per enriquir la visió de la realitat. Oferir una formació completa, que incorpori al mercat laboral i que doni accés a estudis de màster i doctorat. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Arts i Humanitats Centre: Facultat de Geografia i Història
Comparteix-ho: