Inclusió a les llistes d'automatrícula

Alumnes no matriculats al curs anterior. Inclusió a les llistes d'Automatrícula

Els alumnes de grau no matriculats en el curs 2022-23 han d’omplir la sol·licitud en línia d’inclusió a les llistes d’automatrícula pel curs 2023-24.

Termini:
Del 6 de juny al 20 de juliol de 2023

IMPORTANT: Els alumnes que no compleixen la Normativa de Permanència de la UB han de sol·licitar la continuïtat dels seus estudis:

  1. Supòsit: No haver superat el mínim de crèdits necessaris durant el primer any d'ingrés al grau (alumnes que accedeixen per primera vegada a estudis universitaris)
  2. Supòsit: Durant dos cursos consecutius de matrícula no haver superat un mínim del 50% dels crèdits matriculats
  3. Supòsit: Durant dos cursos acadèmics consecutius no haver formalitzat cap matrícula
  4. Supòsit: Haver superat el nombre màxim d'anys de matrícula per finalitzar els estudis de grau

ATENCIÓ: Alumnes que estaven matriculats en estudis de llicenciatura i volen continuar els estudis de grau, cal que sol·licitin l’adaptació.

Comparteix-ho: