Universitat de Barcelona

Màster en Antropologia i Etnografia

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Antropologia i Etnografia s'ha dissenyat en funció de dos objectius bàsics:

 • Formar investigadors especialitzats en recerca antropològica que puguin desenvolupar el seu treball tant en equips especialitzats com en equips interdisciplinaris. En aquest sentit, la proposta constitueix l'itinerari natural per als estudiants que vulguin cursar estudis de doctorat d'antropologia social.


 • Proporcionar instruments per analitzar i interpretar, emprant essencialment el mètode etnogràfic, els fenòmens i problemes més rellevants de la societat contemporània, com ara l'atur, les migracions, el consum, els conflictes ètnics, l'exclusió social, la religió i els canvis en les relacions familiars.

Competències

Competències generals
 • Capacitat per obtenir les eines teòriques i conceptuals per a l'anàlisi i interpretació de fenòmens socioculturals complexos.

 • Capacitat per recollir, organitzar, processar i analitzar informacions procedents de diverses fonts en investigacions antropològiques.

 • Capacitat per dissenyar projectes o plans d'acció dirigits a la identificació o resolució de problemàtiques concretes.

 • Capacitat per aportar referents analítics per a la comprensió dels fenòmens de desigualtat i exclusió social.

 • Capacitat per conèixer i aplicar la metodologia etnogràfica en diferents contextos de recerca i per fer-hi aportacions originals.


Competències específiques
 • Capacitat per identificar els models subjacents dels discursos i les pràctiques socials relatives a la diversitat cultural i la ciutadania mitjançant l'etnografia.

 • Capacitat per identificar i proporcionar eines metodològiques per al disseny i desenvolupament d'investigacions etnogràfiques.

 • Capacitat per aportar instruments teòrics per a la comprensió de les transformacions actuals de les relacions familiars i de parentiu.

 • Capacitat per analitzar i comprendre pràctiques lògiques econòmiques alternatives en el context de la societat contemporània.

 • Capacitat per aportar un marc teòric per a l'anàlisi i comprensió de processos de reivindicació etnicopolítica i social que permetin la interrelació de variables locals i globals.

Veure llista completa de competències
Comparteix-ho: