Universitat de Barcelona

Màster d'Antropologia i Etnografia

Sistema d'avaluació

El sistema d’avaluació del màster és l’avaluació continuada. Tanmateix, els estudiants que ho sol·liciten poden acollir-se a l’avaluació única.

Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben als plans docents.

Comparteix-ho: