Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Història de l'Art

Objectius i competències

Objectius

 • Reconèixer de manera crítica els processos diacrònics i sincrònics en els diferents àmbits de la història de l'art, identificant les opcions metodològiques en l'aproximació científica al fet artístic en les diferents contingències històriques, a fi de dissenyar models cognitius aplicables.
 • Aprendre a identificar i argumentar les relacions del pensament en l'art (teoria, crítica i pensament estètic) amb els processos de producció artística al llarg de la història.
 • Reconèixer l'evolució de les problemàtiques relatives al patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) a fi de comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.
 • Classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció en les editorials o les seves seccions especialitzades en història de l'art, per fer que siguin capaces de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases.
 • Valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l'art actual.
 • Identificar les noves propostes artístiques de gènere i les simbiosis i imbricacions en el conjunt de les arts (arts plàstiques i escèniques, cinema i món audiovisual) en funció de l'anàlisi crítica de les seves imbricacions.

Competències

Competències generals:
 • Exercir la crítica i l'autocrítica sobre el procés d'aprenentatge propi i col·lectiu.
 • Valorar les implicacions del treball cooperatiu i aplicar els coneixements a projectes col·lectius i a la pràctica professional especialitzada.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Prendre les decisions oportunes en cada fase del desenvolupament d'un projecte.
 • Identificar estratègies d'anàlisi i de síntesi en els processos cognitius complexos, com és el cas de la diversitat i la multiculturalitat en el món contemporani.
 • Reconèixer les eines i les estratègies professionalment contrastades que fomenten els processos de qualitat en el treball científic, en recerca tant bàsica com aplicada.


Competències específiques:
 • Reconèixer amb sentit crític els processos diacrònics i sincrònics en els diferents àmbits de la història de l'art analitzant i valorant les constants i disfuncions en el temps.
 • Identificar en profunditat les opcions metodològiques en l'aproximació científica al fet artístic en les diferents contingències històriques, amb la finalitat de dissenyar models cognitius aplicables.
 • Identificar i argumentar les relacions del pensament sobre l'art (teoria, crítica i pensament estètic) amb els processos de producció artística al llarg de la història.
 • Reconèixer l'evolució de les problemàtiques relatives al patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) per tal de comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.
 • Classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció en les editorials o les seves seccions especialitzades en història de l'art, per fer que siguin capaces de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases.
 • Valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l'art actual.
 • Identificar en profunditat les noves propostes artístiques de gènere i les simbiosis i imbricacions en el conjunt de les arts (arts plàstiques i escèniques, cinema i món audiovisual) amb l'objectiu de fer una anàlisi crítica de les seves imbricacions.


Veure llista completa de competències
Comparteix-ho: