Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Llatinoamericans

Pla d'estudis

El màster d'Estudis Llatinoamericans ofereix una formació d'especialista en el coneixement avançat de les institucions socials, econòmiques, polítiques i culturals llatinoamericanes perquè puguin dur a terme la seva feina tant en l'àmbit acadèmic com en organismes especialitzats a l'Amèrica Llatina. El màster proporciona una especialització en el coneixement de marcs teòrics i metodològics avançats que permeten accedir al doctorat.

El Pla d'estudis d'aquest màster està organitzat en matèries obligatòries i optatives. L'estudiant ha de superar un total de 60 crèdits, dels quals 25 corresponen a assignatures obligatòries, 15 al treball de fi de màster i 20 a una sèrie d'assignatures optatives i a les pràctiques.

Comparteix-ho: