Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia

Organització i metodologia docent

El màster d’Estudis Avançats en Arqueologia és un màster de 60 crèdits que pot cursar-se a temps complert en un any (60 ETCS), o a temps parcial en un any i mig (45+15 ETCS) o dos anys (30+30 ETCS).

El màster és presencial i la major part de les assignatures s’imparteixen a la Facultat de Geografia i Història, de la Universitat de Barcelona. Aquesta Facultat es localitza al Carrer Montalegre 6, en ple centre de Barcelona, propera a als principals jaciments de la ciutat.

Les assignatures s’imparteixen en blocs, de dilluns a divendres, entre les 16 i 20 h. Cada assignatura comporta 12 sessions consecutives de 4 hores cada una. Les assignatures de l’especialitat de GIS s’imparteixen entre 16h i 20h30 a l’aula d’informàtica i cartografia de la Facultat.

Donat que el màster té un caràcter eminentment pràctic, les assignatures s’imparteixen a l’aula i en el Laboratori d’Arqueologia. Part de les pràctiques es realitzen en d’altres laboratoris de la Universitat de Barcelona, així com en el CRAI. La Facultat compta amb un jaciment arqueològic propi en que es realitzaran diversos treballs pràctics. Es contempla també, realitzar algunes sortides d’un dia de durada a d’altres centres d’investigació i jaciments destacats.

El màster comporta una docència presencial, eminentment teòrico-pràctica, amb un elevat nombre d’hores de pràctiques de laboratori, informàtiques, terreny, etc. Reconeguts especialistes participen en el màster com a professors convidats, impartint classes, seminaris, etc (veure apartat de Professorat).

Tot el material per cursar les assignatures es posarà a disposició de l’alumne a través del Campus Virtual de la UB.

Els Programes Docents de cada una de les assignatures descriuen els blocs temàtics, els sistemes d’avaluació, els objectius i aporten a més, abundant i actualitzada bibliografia.

La llengua principal del màster és el castellà, amb aportacions puntuals en anglès quan les classes són impartides per especialistes internacionals.

Comparteix-ho: