Universitat de Barcelona

Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Sistema d'avaluació

L’avaluació es basa en el sistema europeu, amb avaluació continua, amb la presentació de diversos treballs i proves al llarg del curs (exàmens, treballs individuals i en grup, exercicis, etc.). Tanmateix, els estudiants que ho sol·liciten poden acollir-se a l’avaluació única. Cada professor podrà indicar fórmules específiques per a l’avaluació, per a més informació recomanem consultar els plans docents pertinents a cada assignatura.
Comparteix-ho: