Diagnòstic

Actualment, la Universitat de Barcelona té el compromís i la voluntat de treballar en el III Pla d'Igualtat. Per això, es creu oportú fer una anàlisi de la situació actual, que permeti obtenir informació i avaluar el que s'ha aconseguit i els reptes que encara estan pendents. El diagnòstic, té com a voluntat analitzar, de forma global i transversal, la situació de la Universitat de Barcelona en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, analitzant els punts forts i els punts febles que han de permetre definir prioritats, objectius i estratègies de millora, amb l'objectiu d'aconseguir un coneixement rigorós per al disseny d'un pla d'igualtat d'oportunitats en l'accés, la promoció i les condicions laborals d'una universitat pública.

Per fer un cop d'ull al Diagnòstic del III Pla d'Igualtat, fes clic aquí.

 

  • Reglament de la Comissió de Seguiment del III Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona. Per tal de donar compliment al III Pla d’igualtat de la Universitat, contribuir a la seva implantació i garantir-ne l’efectivitat, es crea la Comissió de Seguiment, que el mateix Pla regula en l’apartat 6.3, com a eina de control de l’aplicació i del compliment de les accions i mesures recollides en els diferents eixos elaborats, per respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, i per eliminar qualsevol forma de discriminació, directa o indirecta, que afecti qualsevol membre de la Universitat de Barcelona.
     

Membres de la Comissió de Seguiment:

Montserrat Puig Llobet, Vicerectora d’Igualtat i Gènere, Núria Sara Miras Boronat, delegada del rector per a la direcció de la Unitat d’Igualtat, Núria Rodríguez Àvila, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Economia i Empresa, Sonia Estradé Albiol, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Física, Núria Ferran Ferrer, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Informació i mitjans audiovisuals, Silvia Bofill Poch, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Geografia i Història, Neus Carbó Carbó, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Biologia, Maria Jayme Zaro, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Psicologia, Dolores Pulido Leon, representant del Comité d’Empresa del PAS i dos estudiants de la comissió permanent de l’Alumnat com a representants a la Comissió d’Igualtat i a la Comissió de Seguiment del III Pla (pendents).

Comparteix-ho: