Pla d’Igualtat

III Pla d’igualtatEl III Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona neix com un procés natural de renovació i millora del II Pla d’igualtat, aprovat l’abril de 2011, i és fruit del compromís i la voluntat de transversalització de les polítiques de gènere i de la diversitat a la gran i complexa comunitat que forma la Universitat de Barcelona.

El III Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona ha estat el resultat de l’esforç̧ de moltes persones que han posat el millor del seu coneixement en gènere per construir un projecte comú, que s’ha articulat mitjançant la Comissió d’Igualtat, les comissions de centre, la Unitat d’Igualtat, i totes les persones que s’hi han implicat i els responsables de totes les àrees compromeses a aplicar-lo.

El Pla d’igualtat es configura a partir de la diagnosi prèvia al disseny del Pla d’acció. Això permet constatar el grau d’acompliment del II Pla d’igualtat, aprovat l’any 2011 i prorrogat fins avui, i, per tant, les necessitats i mancances detectades al llarg de la seva aplicació. En el Pla d’acció, s’aborden per eixos les accions previstes per fer efectiva la igualtat entre dones i homes a la nostra universitat.

El Pla consta de set eixos, que agrupen qüestions que requereixen l’actuació directa i que pretenen abastar tot l’espectre d’àmbits als quals s’ha d’aplicar la perspectiva de gènere i el principi de transversalitat de gènere. A la barra lateral trobaràs l'accés al document sencer del III Pla d'Igualtat aprovat pel consell de govern que conté, entre d'altres coses, la diagnosi prèvia de la que va partir el Pla i, el document que recull únicament tot el referit als Eixos i Accions previstes per a cada Eix.Te’ls presentem tot seguit  perquè puguis fer comentaris, suggeriments o propostes del que canviaries o afegiries al Pla en cada eix o acció.

 

Comparteix-ho: