III Pla

Aprovat pel Consell de Govern en data 7 d'octubre de 2020.

 

Traducció al castellà: III Plan de Igualdad: ejes i acciones.

Traducció a l'anglès: Areas and actions. The III Equality Plan.

 

Aprovat pel Consell de Govern el 15 de maig de 2020.

 

Per tal de donar compliment al III Pla d’igualtat de la Universitat, contribuir a la seva implantació i garantir-ne l’efectivitat, es crea la Comissió de Seguiment, que el mateix Pla regula en l’apartat 6.3, com a eina de control de l’aplicació i del compliment de les accions i mesures recollides en els diferents eixos elaborats, per respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, i per eliminar qualsevol forma de discriminació, directa o indirecta, que afecti qualsevol membre de la Universitat de Barcelona.

Membres de la Comissió de Seguiment:

Montserrat Puig Llobet, Vicerectora d’Igualtat i Gènere, Núria Sara Miras Boronat, delegada del rector per a la direcció de la Unitat d’Igualtat, Núria Rodríguez Àvila, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Economia i Empresa, Sonia Estradé Albiol, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Física, Núria Ferran Ferrer, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Informació i mitjans audiovisuals, Silvia Bofill Poch, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Geografia i Història, Neus Carbó Carbó, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Biologia, Maria Jayme Zaro, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Psicologia, Dolores Pulido Leon, representant del Comité d’Empresa del PAS i dos estudiants de la comissió permanent de l’Alumnat com a representants a la Comissió d’Igualtat i a la Comissió de Seguiment del III Pla (pendents).

Comparteix-ho: