Acreditació

Presentació

Tots els títols universitaris oficials necessiten acreditar-se per continuar existint. El procés d'acreditació ha de dur-se a terme, en el cas dels graus, abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació) i, en el cas dels màsters, abans dels quatre anys.
 

Per obtenir l’informe d’acreditació de l’AQU, les titulacions es sotmeten a un procés d’avaluació per evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven i que els resultats són els previstos. És imprescindible que cada titulació compti amb els informes següents:
 
 • els informes de seguiment de les titulacions que el SAIQU haurà anat generant;
 • els informes d'avaluació que pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats;
 • un autoinforme  (accés autenticat) elaborat per un comitè d’avaluació intern (CAI) designat per la Facultat; 
 • un informe d'avaluació externa de les titulacions emès per un comitè d'avaluació extern (CAE) designat per l’AQU, que realitza, a més, una visita al centre.

Amb tots aquests informes l’AQU emet, finalment, l’informe d’acreditació de cada titulació.

El curs 2019-2020 passaran acreditació el 

 • Màster de Biblioteques i Col.leccions Patrimonials
 • Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació
 •  

D'acord amb el procediment de Qualitat 020, cal generar de forma prèvia a l'acreditació un autoinforme de centre que s'ha de posar en exposició pública de 10 a 20 dies. Disposeu fins el 5 de juliol per fer els vostres comentaris a salse@ub.edu

Autoinforme 2019

/portal/documents/5181723/5184671/AUTOINFORME_V_1_Quali.pdf/c1fd7347-f858-eb22-8b79-cd1dbc4cb7c6

 

CAI (Comité d'avaluació intern) : 

La composició aprovada segueix la establerta pel PEQ 020 i queda constituïda per:

 • Responsable del  SAIQU i presidenta del CAI:  Marina Salse
 • Representant del deganat: Carlos Aguilar
 • Responsables de les titulacions: Pedro Rueda i Concha Rodríguez 
 • 1 professor dels ensenyaments: Carina Rey
 • 1 alumne dels ensenyaments: Núria Cangròs Alonso. 
 • Administradora de centre: Ana Sánchez
 • Cap de la SED: M. Carme Rebellon

L'any 2015 es va procedir a l'acreditació de les següents titulacions

 

Titulació Informes d'acreditació
Grau de Comunicació Audiovisual Informe d'acreditació (2016)
Grau d'Informació i Documentació Informe d'acreditació (2016)
Màster de biblioteques i col·leccions patrimonials Informe d'acreditació (2016)
Màster de Gestió de continguts digitals Informe d'acreditació (2016)

 

Podeu consultar, si ho desitgeu, l'Autoinforme d'acreditació 2015   (accés autenticat)  

 

 

Comparteix-ho: