Acreditació

Presentació

Tots els títols universitaris oficials necessiten acreditar-se per continuar existint. El procés d'acreditació ha de dur-se a terme, en el cas dels graus, abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació) i, en el cas dels màsters, abans dels quatre anys.
 

Per obtenir l’informe d’acreditació de l’AQU, les titulacions es sotmeten a un procés d’avaluació per evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven i que els resultats són els previstos. És imprescindible que cada titulació compti amb els informes següents:
 
  • els informes de seguiment de les titulacions que el SAIQU haurà anat generant;
  • els informes d'avaluació que pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats;
  • un autoinforme  (accés autenticat) elaborat per un comitè d’avaluació intern (CAI) designat per la Facultat; 
  • un informe d'avaluació externa de les titulacions emès per un comitè d'avaluació extern (CAE) designat per l’AQU, que realitza, a més, una visita al centre.

Amb tots aquests informes l’AQU emet, finalment, l’informe d’acreditació de cada titulació.

El curs 2019-2020 van passar acreditació el 

  • Màster de Biblioteques i Col.leccions Patrimonials
  • Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació

 

D'acord amb el procediment de Qualitat 020, es va generar, de forma prèvia a l'acreditació, un autoinforme de centre que es va posar en exposició pública de 10 a 20 dies.  

Autoinforme 2019

 

Resultats del procés d'acreditació 2019

 

L'any 2015 es va procedir a l'acreditació de les següents titulacions

 

Titulació Informes d'acreditació
Grau de Comunicació Audiovisual Informe d'acreditació (2016)
Grau d'Informació i Documentació Informe d'acreditació (2016)
Màster de biblioteques i col·leccions patrimonials Informe d'acreditació (2016)
Màster de Gestió de continguts digitals Informe d'acreditació (2016)

 

Podeu consultar, si ho desitgeu, l'Autoinforme d'acreditació 2015   (accés autenticat)  

 

 

Comparteix-ho: