Oficina de Recerca

 • Funcions

  1. Oferir informació general i difondre les convocatòries de recerca.
    
  2. Assessorar els investigadors per gestionar sol·licituds d'ajuts a la recerca.
    
  3. Preparar i presentar sol·licituds.
    
  4. Encarregar-se de la gestió econòmica de projectes i del control i els informes econòmics:
   1. Sol·licitar l'habilitació de crèdit.
   2. Fer compres.
   3. Tramitar factures.
   4. Encarregar-se de la gestió dels viatges.
   5. Gestionar la moneda estrangera.
     
  5. Encarregar-se de les convocatòries de beques finançades per projectes i dels pagaments.
    
  6. Tramitar la contractació de personal amb càrrec a projectes.
    
  7. Donar suport a la confecció de memòries d’activitats.
    
  8. Facilitar la utilització del GREC i detectar noves necessitats.
    
  9. Donar suport a la Comissió de Recerca del centre.
Comparteix-ho: