Servei de fitxers

El servei de fitxers permet emmagatzemar i compartir informació d'un departament, servei o unitat. És accessible des de la xarxa interna de la UB.

 

  • Ser membre de la comunitat de la Universitat de Barcelona en qualitat de PDI, PAS o personal col·laborador
  • Disposar d'una adreça de correu @ub.edu.
  • Només es pot accedir des dels equips amb cablatge de dins de la institució (o per la Xarxa Virtual Privada VPN si ho fem des de fora).
  • Configurar l'accés al servei de fitxers si el teu equip no està en directori actiu de la UB.

 

   No és possible l’accés des de la xarxa wifi o eduroam

Es poden compartir carpetes.
 
Aquesta compartició pot ser:
  • En mode lectura: no es pot modificar cap fitxer en la compartició.
  • En mode escriptura: es poden crear, esborrar i modificar fitxers o carpetes.

 

Pots fer la sol·licitud indicant la unitat de xarxa i la/es carpeta/es a compartir indicant la persona responsable del servei o unitat.

Sí, la Universitat disposa d’un servei de còpies de seguretat diari que permet recuperar la informació emmagatzemada sempre que no hagi transcorregut un màxim de 30 dies de la pèrdua d’aquesta informació.

Pots fer la sol·licitud indicant la data i la ruta de la/es carpeta/es o fitxers a recuperar.

La informació recuperada es deixa en una carpeta del tipus \Recuperacio-dades-data-nom_carpeta_i-o_fitxer_recuperat

 

 Si no saps la ruta UNC de les unitats de xarxa, mira aquesta guia.

 Cal que esborris aquesta carpeta una vegada ja tinguis els fitxers, així s'alliberarà espai.

 

 

Hi ha una quota marcada pel nombre de persones que formen el servei a partir de 10 GB.

Si cal més espai, pots fer la sol·licitud. És un servei que té cost i es paga cada any. Et farem un pressupost subjecte a la disponibilitat de disc.

Normalment hi ha 3 unitats de xarxa:

  • Unitat de xarxa T (de treball en grup).
  • Unitat de xarxa R (d'àmbit geogràfic o campus).
  • Unitat de xarxa P (general de la UB). 

 

Poden aparèixer altres unitats de xarxa per a casos especials, per exemple, la unitat de xarxa O en el cas de realitzar contractes en el Perseu.

Habitualment s'identifica amb la lletra T a la unitat de treball per compartir documents i informació entre els membres d'una mateixa unitat orgànica.
 
La seva ruta sol ser \\fitxers.da.ub.edu\Grupstreball\nom-carpeta.ubs on nom-carpeta.ubs és el nom que es defineix per a cada unitat orgànica de la UB.
 

Habitualment s'identifica amb la lletra R a la unitat de xarxa per compartir informació entre persones del mateix àmbit geogràfic o campus.

 

La seva ruta sol ser \\fitxers.da.ub.edu\Zona\ambitgeogràfic, on els àmbits  geogràfics definits són:

 

Àmbit geogràfic o campus
Disc
Biologia, Geologia, Farmàcia, Física, Química i Serveis  ubicats a Diagonal Centre
\\fitxers.da.ub.edu\Zona\dc
Dret (inclòs Relacions Laborals), Econòmiques,  Empresarials, Serveis ubicats a Diagonal Nord i Servei d’Esports
\\fitxers.da.ub.edu\Zona\dn
Belles Arts, Biblioteconomia i Documentació, Serveis ubicats a Diagonal Sud i Serveis ubicats a l'Edifici de Sants
 \\fitxers.da.ub.edu\Zona\ds
Formació del Professorat, Pedagogia, Psicologia i Serveis ubicats al  Campus Mundet i al Pavelló de la República

\\fitxers.da.ub.edu\Zona\mundet

Campus Bellvitge i Medicina (Clínic) 

\\fitxers.da.ub.edu\Zona\bc

Filosofia, Geografia i Història, Filologia, Matemàtiques, Serveis ubicats a l'Edifici Central i Serveis ubicats a l'Edifici de les Facultats de Filosofia, Geografia i Historia
\\fitxers.da.ub.edu\Zona\cc
Pavelló Rosa
\\fitxers.da.ub.edu\Zona\pr

Per sol·licitar un espai en aquesta unitat, cal  indicar el responsable de l’espai a compartir. El responsable informàtic de cada àmbit geogràfic o campus es posarà en contacte amb el responsable de l'espai comú per concretar els detalls.

Habitualment s'identifica amb la lletra P a l'espai comú a tota la UB on, sota demanda, es crearan carpetes per a unitats que hagin de compartir informació i no estiguin en el mateix àmbit geogràfic o campus o per poder publicar informació disponible per a tota la comunitat UB.

La ruta d'aquest espai és \\fitxers.da.ub.edu\ub.

Tothom té accés de visualització d'aquesta unitat de xarxa, però només pot accedir a les carpetes a les que hagi estat autoritzat.

Per sol·licitar un espai de disc, cal indicar el responsable de l’espai a compartir.

 

Per saber si estàs o no en directori actiu fes el següent:

Ves a la icona de Windows del teu equip - Ordinador - Propietats del sistema i verifica que en el camp Domini surt da.ub.edu

 

 

Sí, per ser membre de la comunitat UB tens accés a Onedrive UB que és la biblioteca personal al núvol Office 365 on disposes d'1 TB d'espai.

Sota demanda, també està disponible el  servei SharePoint UB en el núvol Office 365 que permet compartir un espai amb un grup de persones, de manera que tothom pugui emmagatzemar o utilitzar arxius segons els permisos que disposin.

Cerca:

Catàleg de serveis i tràmits