Connexió a la xarxa

La Universitat ofereix 3 solucions per a la connectivitat:

   ► Connexió per cable pels equips de treball 

► Connexió sense fils: Eduroam o Wifi UB

► També existeix la possibilitat d'accedir als recursos de la UB des de fora de la xarxa UB a través del VPN o del SIRE (recursos electrònics)

Cerca:

Punt d'Atenció a l'Usuari.  21687 

Catàleg de serveis i tràmits